Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forekomst av ADHD er sterkt avhenging av definisjon og målemetode

Anne Karin Ullebø   
Anne Karin Ullebø disputerer fredag 21. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Epidemiology of ADHD”

ADHD-symptomer hos barn i 7-9 års alder ble kartlagt som en del av en Barn i Bergen; en studie om barns mentale helse. Foreldre og lærer rapporter for over 6000 barn ble analysert. Forekomsten av ADHD-symptomer hos barn i denne alderen ble målt og ulike metoder for å anslå forekomst ble sammenliknet. Selv om de aller fleste barna ikke hadde noen symptomer på oppmerksomhetsproblemer, hyperaktivitet eller impulsivitet, var det ganske vanlig å ha symptomer rapportert fra både lærere og foreldre.

Forekomsten av ADHD vil variere i forhold til blant annet definisjon av symptomtilstedeværelse og metode for å kombinere informasjon fra foreldre og lærere. Også forekomsten av ADHD-symptomer hos gutter versus jenter varierer i forhold til hvem som rapporterer. Foreldre rapporterer om mer ADHD-symptomer hos jenter i forhold til gutter sammenliknet med lærere, selv om ADHD-symptomer er hyppigst blant gutter for begge informanter. Om lag 5 % av barna hadde ADHD-symptomer rapportert fra både foreldre og lærere, mens det i en forlengelse av kartleggingsfasen ved hjelp av intervju med foreldrene ble anslått en forekomst av ADHD på litt over 1 %.

Sammenhengen mellom ADHD-symptomene ble undersøkt og et enhetlig bilde med hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsproblemer ble bekreftet. Imidlertid ble det også funnet undergrupper med henholdsvis oppmerksomhetsproblemer og impulsivitet som ikke hørte sammen med det enhetlige ADHD symptomkonstellasjonen.

Personalia:
Anne Karin Ullebø er fra Sandefjord, tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1999. Hun har jobbet ved Bergen Legevakt, Barne- og ungdoms psykiatrisk avdeling ved Haukeland Universitets Sykehus og har vært stipendiat ved Universitetet i Bergen knyttet til Regionsenter for barn og unges psykiske Helse Vest. Hun jobber nå som lege i spesialisering ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Psykiatrien i Vestfold.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.05.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Diagnostic challenges in epidemiologic studies of child mental health- the case of ADHD”
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.05.2010, kl. 11:30, Auditorium 2, BB-bygget, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Anne Karin Ullebø, tlf: 47 35 01 36, epost: anne.ullebo@uni.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side