Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kroppens voktere ved revmatisk sykdom

Petra Vogelsang   
Petra Vogelsang disputerer fredag 28. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Dendritic cells in Sjögren’s syndrome”.

Sjögrens syndrom er en kronisk, revmatisk autoimmun sykdom som rammer opp mot 0,5 % av befolkningen, hovedsakelig kvinner. Betennelse i spytt- og tårekjertler er et av hovedkjennetegnene. Vanlige symptomer hos pasientene er redusert spyttsekresjon og tåreproduksjon. Lidelsen er vanskelig å både diagnostisere og behandle, dessuten er årsakene som fører til den fortsatt uklare.

Dendrittiske celler tilhører de hvite blodcellene og er en elementær bestanddel av immunforsvaret i kroppen vår. De spiller en viktig rolle i å ta opp egne og fremmede materialer fra omgivelsen og presentere disse til T-celler slik at disse kan skille mellom ”selv” og ”ikke-selv”. Dermed er dendrittiske celler i stand til å aktivere T-celler som deretter kan starte en immunreaksjon eller indusere toleranse. Brudd på immunologisk toleranse kan forårsake autoimmune sykdommer der kroppens eget immunforsvar reagerer mot seg selv. Man har lenge spekulert i om dendrittiske celler er implisert i autoimmune sykdommer som for eksempel Sjögrens syndrom.

Målet med arbeidet har vært å karakterisere forskjellige typer dendrittiske celler i blod fra pasienter med Sjögrens syndrom sammenlignet med friske kontroller. I tillegg ble dendrittiske celler undersøkt i et modellsystem for Sjögrens syndrom, noe som gjør det mulig å analysere disse cellene også før sykdommens utbrudd.

I arbeidet ble det påvist at pasienter med Sjögrens syndrom faktisk har lavere nivåer av en spesiell type dendrittiske celler i blod, men at denne typen celler finnes i spyttkjertlene. Dette kan tolkes som at disse celler infiltrerer spyttkjertlene og tar del i den lokale inflammasjonen. Undersøkelser i modellsystemet støtter teorien om at dendrittiske celler bidrar til hendelser tidlig i sykdomsutviklingen ved Sjögrens syndrom.

Personalia:
Petra Vogelsang er født i Dortmund, Tyskland. Hun har diplomeksamen i “Technical Biology” fra Universitetet i Stuttgart, Tyskland. I perioden 2006-2010 har hun jobbet som stipendiat ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades Institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.05.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "The role of dendritic cells in autoimmune diseases."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2010, kl. 11:30, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Petra Vogelsang, tlf: 55 97 46 69, epost: petra.vogelsang@gades.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side