Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Frankrikes forsteder på film 1981-2005

David-Alexandre Wagner   

David-Alexandre Wagner disputerer fredag 5. mars 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”De la banlieue stigmatisée à la banlieue démystifiée: La représentation de la banlieue des grands ensembles dans le cinéma français de 1981 à nos jours.”

Siden 1981 har forstedene spilt en sentral rolle på den politiske og sosiale arenaen i Frankrike, som kjennetegn for mange samfunnsproblemer. Dette gjelder en rekke problemstillinger, fra arbeidsløshet, voksende ulikheter i samfunnet, ny fattigdom, økning av frykt, vold og narkotikamisbruk – til spørsmål rundt de unges framtid og integreringen av en ny befolkning av utenlandsk opprinnelse.

Dette ”forstadsproblemet” er sammensatt i sin daglige og opplevde virkelighet, men samtidig også produktet av det bildet som media har skapt av problemet. Blant media er fjernsynets rolle og plass dominerende. Kinofilm opptar imidlertid også en interessant stilling, siden den gir et varigere og mer distansert blikk enn TV-nyhetene.

Wagners mål med avhandlingen har vært å studere hvordan bildet som kinofilmen har gitt av ”forstadsproblemet” har utviklet seg i årene 1981 til 2005. For å gjøre det har han analysert så godt som alle franskproduserte fiksjonsfilmer fra den aktuelle perioden som har ”forstadsproblemet” som bakgrunn eller som hovedfokus. Wagner har analysert innholdet i filmfortellingen (dvs skildringen av hovedpersonene, av familie- og kjønnsforholdene, fremstillingen av kriminalitet og av integrasjonsproblematikken) så vel som filmenes formmessige elementer (hvordan forstedene fremstilles gjennom dets arkitektur, musikkens plass og rolle), samt filmenes produksjons- og resepsjonsforhold.

Resultatet viser seg å være overraskende: Filmene utvikler seg i perioden 1981-2005 til å bli en motvekt mot TV-nyhetenes svært negative bilde og fremmedgjøring av forstedene, og åpner opp for en humanisering av forstedene og en forsoning mellom Frankrike og dets urolige forsteder.

Personalia:
David-Alexandre Wagner, f. 1968, har sivil økonom- og historieutdanning fra Frankrike og har vært ansatt som lektor i fransk kulturkunnskap ved Universitetet i Stavanger siden 1995.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.03.2010, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Langage spatial, iconographie et représentation de la banlieue dans quelques films choisis du cinéma français (1981-2006).”
Sted: Universitetet i Stavanger , Arne Rettedals hus, Auditorium Ø-120.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.03.2010, kl. 09:30, Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus, Auditorium Ø-120.

Kontaktpersoner:
David-Alexandre Wagner, tlf: 51 83 10 19, epost: david.wagner@uis.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side