Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Svimmelhet og balanse

Kjersti Thulin Wilhelmsen   
Kjersti Thulin Wilhelmsen disputerer torsdag 29. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness”.

Svimmelhet er en vanlig tilstand. Målsetting for prosjektet har vært å kartlegge grad av svimmelhet etter sykdommer i balanseorganet. Samtidig har Wilhelmsen undersøkt kroppslige forhold som henger sammen med svimmelheten, og sett på om de lar seg påvirke av behandling.

Gjennom en spørreundersøkelse ble pasienter med langvarig svimmelhet spurt om sine symptomer. De fleste hadde store plager selv lenge etter at tilstanden oppsto. Det kan se ut til at muskel-skjelettproblemer i nakkeområdet bidrar til å opprettholde svimmelhet hos mange. Det kan være vanskelig å bryte den negative, selvforsterkende sirkelen som oppstår når plagene først er etablert. En aktiv behandlingsform med bevegelser og øvelser som provoserer frem svimmelhet, synes å fremme sentrale kompenseringsmekanismer og derved redusere svimmelhet. Sammenligninger før og etter behandling viste også bedring av balansekontrollen. Det er viktig å informere tidlig om nødvendigheten av å være aktiv og i bevegelse, rådene i denne fasen kan derfor være avgjørende for å redusere negative langtidseffekter.

Veiledere for arbeidet har vært professor Anne Elisabeth Ljunggren, professor Rolf Moe-Nilssen begge ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og overlege, dr. med Stein Helge Glad Nordahl ved Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Kjersti Thulin Wilhelmsen har sin fysioterapiutdannelse fra Dublin School of Physiotherapy, Irland, mens hovedfag i fysioterapivitenskap er avlagt ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider i dag ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen, og har i mange år vært tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for vestibulære sykdommer ved Øre-Nese-Hals avdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.04.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Nakkeproblemer og balanse – behandlingsstrategier og pasientrapporterte effekter på balanse."
Sted: Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.04.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Kjersti Thulin Wilhelmsen, epost: kjersti.wilhelmsen@hib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side