Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny viten om aldringsforandringer i hjernen

Martin Andreas Ystad   

Martin Andreas Ystad disputerer fredag 3. desember 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Quantitative Structural and Functional Brain Imaging in Cognitive Aging".
I det normale aldringsforløpet opptrer en rekke kognitive forandringer hos ellers friske mennesker. Studier har vist at mens generell kunnskap og yrkeskompetanse påvirkes lite av alder, vil mange eldre oppleve endringer i hukommelse, mentalt tempo og effektivitet. Slike kognitive forandringene er knyttet til endringer i hjernens struktur og funksjon.
I dette doktorgradsarbeidet har vi analysert data fra mer enn hundre friske eldre undersøkt med kognitive tester og ulike typer magnetresonansavbilding (MRI) av hjernen. MRI er en avbildingsteknologi som kan trekke ut store mengder informasjon om ulike vev i kroppen. MRI gir dermed mer informasjon enn andre avbildingsteknikker, slik som f.eks. røntgen/CT. Det er heller ingen strålebelastning ved MRI, og teknologien regnes derfor for å være uskadelig.
I avhandlingen presenteres funn som knytter strukturelle forandringer opp mot endringer i kognitive funksjoner under normal aldring. Spesielt fokuseres det på resultater som har kommet frem etter å ha tatt i bruk egne analysemetoder på hvileaktiviteten i hjernen. Hvileaktivitet er en forholdsvis nyoppdaget del av hjernefunksjonen hos mennesker, og er for tiden gjenstand for intens forskning verden rundt. Resultatene som presenteres i avhandlingen knytter funksjonen til dype kjerner i sentrum av hjernen opp mot kognitive funksjoner.
Resultatene gir ny kunnskap om disse kjernenes funksjon og deres rolle i kognitive prosesser. I tillegg har avhandlingen et fokus på metodologiske tilnærminger i analyse av hjernefunksjon. Ved å presentere metoder som kombinerer strukturell og funksjonell avbilding, legges det til rette for å trekke ut ny informasjon også ved bruk av mer konvensjonelle avbildingsmetoder.
Funnene som presenteres gir ny innsikt i hjernens funksjonelle og hierarkiske organisering, og retter fokus mot en gruppe hjernestrukturer som har vært lite utforsket i forbindelse med kognitive funksjoner og aldring. I tillegg kan funnene være interessante for forskning på aldersrelaterte sykdommer i hjernen som f.eks. Alzheimers demens, Huntingtons og Parkinsons sykdom.

Personalia:
Martin Andreas Ystad (f. 1981) er født og oppvokst i Oslo. Han fullførte medisinstudiet med forskerlinje i 2008 ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har blitt utført under veiledning av professor Arvid Lundervold ved institutt for biomedisin og Tom Eichele ved institutt for biologisk og medisinsk psykologi og Ivan Viola ved institutt for Informatikk som biveiledere. Doktorgradsarbeidet er en del av samarbeidsprosjektet Kognitiv Aldring mellom universitetene i Bergen og Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.12.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: Intrinsic brain networks: detection, organization, function, and disease-related changes
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2010, kl. 12:00, Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Martin Andreas Ystad, tlf:99 79 75 45, epost: martin.ystad@biomed.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side