Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Olje og gass i reservoarer med sprekker

Aamir Ali   
Aamir Ali disputerer 23. august 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Correlations between the effective permeability and seismic anisotropy of fractured reservoirs”

En stor og økende andel av verdens oljereserver finnes i reservoarer med sprekker. Det er derfor viktig å kunne karakterisere slike oppsprukne reservoarer. Dette kan imidlertid være vanskelig, fordi sprekkene ofte har en foretrukket orientering som medfører at både strømningsegenskaper og seismiske responser (reflektivitet) varierer med retning. Ali har i sitt ph.d.-prosjekt utviklet metoder for å estimere sprekkenes orientering (samt andre sprekkeparametre relatert til strømning) fra seismiske data. Ali har vist at man i prinsippet kan estimere strømningsegenskaper til et oppsprukket reservoar fra seismiske data, dersom man benytter en matematisk (bergartsfysisk) modell for sammenhengen mellom strømningsegskaper, sprekkegeometri, seismisk bølgefart, anisotropi (retningsavhengighet) og demping.

Ali har i tillegg bidratt til utvikling av moderne metoder for karakterisering av oppsprukne reservoarer og relaterte systemer som forkastninger og sammensatte porøse medier basert på kvantitativ (statistisk) integrasjon av seismiske data og produksjonsdata (observasjoner av trykk og strømningsrater i brønner). Ali har i løpet av sitt ph.d.-studium hatt et lengre utenlandsopphold, samt omfattende kontakt med norsk oljeindustri.

Personalia:
Aamir Ali ble født 1982 in Rawalakot, Azad Kashmir, Pakistan. Han tok bachelorgraden sin ved AJK University. Etter oppnådd mastergrad i geofysikk ved Quaid-Azam University (QAU) i Islamabad, Pakistan, jobbet han som foreleser i geofysikk ved Department of Earth Sciences, QAU, Islamabad, Pakistan. I 2008 ble han tildelt stipend fra Higher Education Commission (HEC) i Pakistan til å gjennomføre doktorgradstudier i petroleum geofysikk ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.06.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”Estimation of anisotropy from seismic data”
Sted: Auditorium 5, Realgafsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.08.2011, kl. 13.15, Auditorium 5, Realgafsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Aamir Ali, tlf: 99870654, epost: Aamir.Ali@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side