Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bedre forutsigelse av reservoarforhold fra seismiske data

Charlotte Faust Andersen   

Charlotte Faust Andersen disputerer fredag 4. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Quantifying the effects of sediment deposition and compaction on seismic properties”

Pålitelig forutsigelse av reservoarforhold som leireinnhold, porøsitet og olje/gassmetning er av økende betydning i petroleumsindustrien for risikovurderinger og volumestimeringer, ved blant annet planlegging av brønner og optimalisering av utvinningen.

I avhandlingen presenterer Andersen nye metoder for bedre å forutsi reservoarforholdene i områder uten brønner. Strategien er å inkludere viten om geologiske prosesser som avleiring og kompaksjon (sammenpresning) i tolkning og modellering av seismiske data.

Studiet har gitt en forståelse av hvordan disse geologiske prosessene påvirker seismiske hastigheter og hvordan utvikling og bruk av bergartsfysiske modeller tilpasset spesifikke geologiske miljøer, gir en bedre kvantitativ forbindelse mellom seismikk og reservoarforhold. De forbedrede modellene og analysemetodene kan anvendes direkte i industriens utforsknings- og produksjonsfaser.

Seismikk og brønnlogger fra Nordsjøen, samt publiserte laboratoriedata, er brukt i studiet til utvikling, testing og demonstrasjon. Resultatene er presentert ved fire internasjonale konferanser, og forberedt som fem vitenskapelige artikler for internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Charlotte Faust Andersen er oppvokst i Århus, Danmark. Hun er utdannet Cand.Scient i geologi med fordypning i geofysikk ved Universitetet i Århus, Danmark, 2000. Hun ble ansatt som reservoargeofysiker på Oseberg Sør feltet i Norsk Hydro (nå Statoil) i 2001, og overført til forskningsavdelingen i 2004 hvor hun har jobbet med lithologi og porevæske bestemmelse fra seismikk og hvor hun påbegynte doktorgradsarbeidet i 2007. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Institutt for Geovitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2011, kl. 13:15. Oppgitt emne: ”Improved reservoir characterization by joint inversion of 4D seismic and production data”
Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.02.2011, kl. 13:15, Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41, Bergen

Kontaktpersoner:
Charlotte Faust Andersen, tlf. 92233654, epost: charlotte.andersen@geo.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side