Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tyrkisk rap i Nederland

Tunca Arican   

Tunca Arican disputerer tirsdag 13. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Turkish rap in The Netherlands: Globalization, Diasporic Identity and Cultural Conservatism.

I denne avhandlingen ser Arican på hvordan rapmusikk og hip-hop kultur blant tyrkere i Nederland har blitt en betydelig del av deres diasporiske identitet både når det gjelder globalisering, multikulturalisme og lokal tilhørighet. Videre undersøker avhandlingen forholdet mellom tyrkiske rappere i Nederland, islamofobi og kulturell konservatisme, inkludert religiøs forståelse i vertslandet.

Hybridiseringsprosesser i den tyrkiske diasporaen blir analysert i krysningspunktet mellom musikalsk, kulturell og nasjonal identitet, spesielt i Amsterdam og Rotterdam.

Dernest undersøkes sosiopolitiske forskjeller mellom Tyskland og Nederland for å illustrere differensieringen mellom rapmiljøene i begge land. Grunnen til å sammenligne det nederlandske miljøet med dets tyske motstykke, er at tyrkisk rap har begynt å spre seg til hele verden nettopp fra Tyskland.

Avhandlingen er basert på etnografiske data samlet gjennom dybdeintervjuer og deltagende feltarbeid blant nederlandsk-tyrkere i Nederland.

Personalia:
Tunca Arican er født i Ankara i Tyrkia i 1978. Han har en Mastergrad fra Department of Sociology Graduate School of Social Sciences ved Middle East Technical University, Ankara med tittelen “Metropolis, Techno-Culture, Digitalized Musical Genres and Clubbing in Turkey”. Han har siden 2005 vært ansatt som stipendiat i etnomusikologi ved Griegakademiet – Institutt for musikk. Hans hovedveileder har vært førsteamanuensis Thomas Solomon.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.09.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: "The reflexive researcher": The theoretical challenges and ethical implications of participant observer fieldwork.
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgt 3

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.09.2011, kl. 15.15, Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgt 3

Kontaktpersoner:
Tunca Aricar, epost: tuncaarican@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side