Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Klimavariabilitet i Barentshavet

Marius Årthun   

Marius Årthun disputerer torsdag 22. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Water mass transformations and air-sea exchange in the Barents Sea”

Tunge vannmasser dannes i Arktis fordi havvann avkjøles og tilsettes salt når havet fryser til sjøis. De tunge vannmassene synker så ned mot flere tusen meters dyp, og utgjør en viktig del av sirkulasjonen i verdenshavene. Dypvannsdannelsen i polare områder frakter varme, næringsstoffer og karbon mellom overflatelaget og dypet, og er dermed viktig i klimasammenheng.

I avhandlingen beskriver Årthun ulike prosesser som omdanner den varme atlanterhavsstrømmen (”Golfstrømmen”) til kaldt, tungt dypvann i Barentshavet. Høyt varmetap til atmosfæren i det sørlige Barentshavet omdanner mesteparten av den atlantiske innstrømningen til en kald havstrøm før den når Arktis. Varmetapet og dypvannsdannelsen fører også til et effektivt opptak av CO2 fra atmosfæren.

Årthun beskriver således variasjoner i varmetilførselen til Barentshavet. Når temperaturen eller styrken på atlanterhavsstrømmen øker eller minker, har det en betydning for regional klimavariabilitet og dypvannsdannelse. Dette er vist ved å benytte både observasjoner og en numerisk havmodell. Et viktig resultat er at en økning i atlantisk varme i løpet av de siste tiårene har hatt stor betydning for den reduserte isutbredelsen i området.

Årthuns doktorgradsarbeid bidrar til bedre forståelse av variabilitet og trender i hav og sjøis prosesser på mellomårlig og dekadisk tidsskala. Dette er viktig for å kunne forstå klimaet i Barentshavet, i dag og i fremtiden.

Personalia:
Marius Årthun er født i 1980 og er oppvokst på Kvernaland i Rogaland. Han fullførte mastergraden i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen våren 2007 og har siden 2008 vært ansatt som stipendiat ved Geofysisk Institutt finansiert av Norges Forskningsråd gjennom prosjektet BIAC. Veiledere har vært Corinna Schrum, Lars Henrik Smedsrud og Richard Bellerby, alle tilhørende på Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.08.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: The role of shelf seas in the global carbon cycle
Sted: Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.09.2011, kl. 10.15, Geofysisk Institutt, Auditoriet. Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Marius Årthun, epost: marun@bas.ac.uk

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side