Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Geofysiske undersøkelser av reservoarer på Svalbard

Karoline Bælum   

Karoline Bælum disputerer torsdag 10. juni 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Geophysical and geological investigations of subsurface reservoirs -case studies of Spitsbergen, Norway”

I avhandlingen gir Bælum via forskjellige geofysiske metoder, et innblikk i ulike geologiske områder på Svalbard som har eller kan ha reservoaregenskaper. Metodene brukt i arbeidet innebefatter seismikk, ground penetrating radar (GPR), geoelektriske målinger og LIDAR scanninger. Disse kombineres med andre geologiske data fra blant annet borehull og feltobservasjoner, for å gi ny kunnskap om strukturer i Svalbards undergrunn.

Blant de undersøkte områdene er en regionalskala forkastningssone (Billefjorden fault zone), en mindre isbre (Tellbreen), et område med paleokarst i Billefjorden og et område nær Longyearbyen hvor det er planlagt å starte CO2-lagring. Paleokarst er fossile karststrukturer, karst oppstår når oppløselige bergarter som for eksempel kalksten oppløses i vann.

Resultatene fra undersøkelsene viser blant annet at har Tellbreen har et dreneringssystem som fungerer som reservoar og kan oppbevare og frigi vann hele året. Dette er motstridene med de mest utbredte teorier rundt hydrologien i kalde, arktiske isbreer. De seismiske undersøkelsene har gitt ny kunnskap om Billefjorden forkastningssones retning og geometri, spesielt i områdene syd for Tempelfjorden hvor forkastningssonen er lokalisert under overflaten. Seismikken fra Adventdalen har sammen med borehullene, fasilitert en kartlegging av lag i grunnen som er velegnede til CO2-lagring og testinjeksjoner har allerede funnet sted. Undersøkelsene av paleokarststrukturer i både 2D og 3D med GPR har gitt ny kunnskap om strukturer som kan være viktige reservoarer og transportkanaler for blant annet hydrokarboner og grunnvann.

Personalia:
Karoline Bælum er født i 1980 i Århus og oppvokst i Danmark. Hun har en mastergrad i geologi/ geofysikk fra Århus Universitet og UNIS fra 2006. Hun har siden 2007 jobbet med doktorgraden ved UNIS i Longyearbyen, Svalbard.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2011, kl. 16:00.
Sted: UNIS, Svalbard, Longyearbyen

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2011, kl. 10:00, UNIS, Svalbard, Longyearbyen

Kontaktpersoner:
Karoline Bælum, tlf. 79023322, epost: karolineb@unis.no
Mediakontakt UNIS, Eva Therese Jenssen, tlf. 79023300, epost: eva.therese.jenssen@unis.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side