Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nyttige virus for å studere genfunksjon

Magnus Blø   

Magnus Blø disputerer fredag 5. august 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Improved retroviral systems for gene function analysis”

Det humane genomet består av rundt 23 000 gener, men bare en liten andel av disse genene har kjente funksjoner. Derfor er det behov for å avdekke funksjonen til ukjente gener samt finne nye funksjoner for kjente gener. Ved å forstå hvordan gener virker og reguleres så kan det utvikles målrettet behandling mot sykdommer. Ulike modellsystemer kan benyttes for å studere genuttrykk, for eksempel kan funksjonen til et gen undersøkes ved å slå av genet og deretter se hvordan tapet av genets virksomhet påvirker en celle/organisme. Dette kan gjøres ved å bruke såkalt RNA interferens (RNAi) teknologi. Denne teknologien baserer seg på at forskere kan dempe genaktiviteten med ”korte hårnåls RNA-molekyl”, såkalte shRNA, som binder seg til passende biter av målgenets budbringer-RNA, noe som gjør at dette RNA-molekylet blir ødelagt. Dermed stenger man ned produksjonen av et spesifikt protein som vanligvis kodes fra et spesifikt gen.

I molekylærbiologien benytter man et kunstig fremstilt DNA-molekyl, som kalles en vektor, for å overføre genetisk materiale inn i en celle. Det har vist seg at virusvektorer er svært nyttige til dette formålet. Virus brukes til å infisere celler, og har en spesiell evne til å transportere sine genomer inn i cellene de infiserer. Ved å bytte ut virusets egne gener med de genene som man ønsker skal komme til uttrykk i den infiserte cellen, så kan man effektivt overføre spesifikke gener til ulike celler og videre studere funksjonen til disse genene i cellene.

I sin doktorgradsstudie har Blø utviklet metoder som har økt omfanget og uttrykksnivået av genelementer som kan overføres ved hjelp av virusvektorer. I avhandlingen er det også beskrevet en fremgangsmåte for å identifisere spesielt aktive ”korte hårnåls RNA-molekyl” (shRNAs) som kan overføres og uttrykkes i celler/organismer ved hjelp av virusvektorer. Denne fremgangsmåten har blitt benyttet for å studere funksjonen til p53 genet, et tumor suppressor gen med blant annet en viktig rolle i reguleringen av celledeling.

Personalia:
Magnus Blø (f. 1976) er født og oppvokst i Ålesund. Han er utdannet cand. scient. i molekylærbiologi ved Molekylærbiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen (UiB), 2004. Siden da har han vært ansatt som forskningstekniker og senere stipendiat ved Institutt for Biomedisin, UiB, med professor James B. Lorens som hovedveileder og dr. David R. Micklem som biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.08.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Non-coding RNAs in differentiation and malignancy
Sted: Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.08.2011, kl. 11.15, Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Magnus Blø, tlf: 55 58 64 42, epost: magnus.bloe@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side