Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bruk av hjertesvikt-pacemaker: Europeisk multinasjonal undersøkelse

Nigussie Bogale   

Nigussie Bogale disputerer torsdag 20. oktober 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "European Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) Survey".

Pasienter med hjertesvikt har ofte en skade i hjertets ledningssystem, noe som kan føre til redusert pumpekraft grunnet ukoordinert sammentrekning. Dette problemet kan behandles med en hjertesvikt pacemaker (kardial resynkroniserende behandling). Pacemakeren synkroniserer hjertets sammentrekning og dermed økes pumpekraften hos disse pasientene. Selv om det er klare retningslinjer, varierer bruken av denne kostbare behandlingsformen fra land til land. Det er også en stor utfordring å forhåndsdefinere hvilke pasientgrupper som får gevinst av behandlingen.

Dagens behandlingsstrategi baserer seg på store internasjonale forskningsstudier, men anvendelsen av hjertesvikt pacemaker utenfor studiene har ikke vært kartlagt. Denne studien ble derfor igangsatt i regi av de europeiske hjertesvikt- og hjerterytmeforeningene. Det ble totalt inkludert 2438 pasienter fra 141 sentra i 13 europeiske land inklusiv Norge. Studien ble ledet av en sentral komité og 2 nasjonale koordinatorer fra hvert av de deltakende land, koordinert av professor Kenneth Dickstein.

Studien viste at i klinisk praksis utvider man anvendelse av CRT til også å gjelde pasienter med høy alder (over 75 år), pasienter med forkammerflimmer og pasienter med tidligere vanlig pacemaker. Sentre som hadde høy implantasjonshyppighet var mer utforskende i forhold til eksisterende retningslinjer. Det var ingen forskjell i utkomme mellom pasienter som ble oppgradert fra vanlig pacemaker, sammenlignet med førstegangsimplantasjoner av CRT.

Ett års oppfølgingsdata viser at dødsfall og innleggelseshyppighet i sykehus var sammenlignbare med funn fra tidligere forskningsstudier, og de fleste pasientene følte seg mye bedre etter implantasjon av CRT.

Personalia:
Nigussie Bogale er født i 1972 i Yirgalem, Etiopia. Han ble cand. med ved Universitetet i Bergen 1999, og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer i 2009 ved Stavanger Universitetssjukehus. Han jobber nå som overlege ved hjerteutredningsseksjonen. Fikk doktorgradsstipend ved Stavanger Universitetssjukehus og var tilknyttet Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Veileder har vært professor Kenneth Dickstein SUS/UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Interplay between right and left heart chambers: physiological and pathophysiological implications”
Sted: Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.10.2011, kl. 10.30, Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Nigussie Bogale, tlf.: 97577673, epost: nigussie.bogale@lyse.net

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side