Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Spilleavhengighet – ikke alle brente barn skyr ilden

Geir Scott Brunborg   

Geir Scott Brunborg disputerer mandag 12.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Conditionability and Reinforcement Sensitivity in Gambling Behaviour”

Pengespillavhengighet innebærer vedvarende mistilpasset spilleatferd som går utover en selv, familie og samfunnet for øvrig. En utfordring for psykologisk forskning er å finne ut hvorfor enkelte utvikler spilleavhengighet.

Læringsmekanismer antas å spille en viktig rolle i utviklingen av spilleatferd og spilleavhengighet. Når en person deltar i pengespill, vil han eller hun lære å assosiere spillingen med de følelsene spillingen gir (gjennom klassisk betinging). Hvis spillingen assosieres med positive følelser, kan disse følelsene fungere som forsterkning for videre spilling (igjennom instrumentell betinging). Hvis spillingen assosieres med negative følelser, kan disse følelsene fungere som forsterkning for å begrense spillingen.

Personer er forskjellige når det gjelder betingbarhet, men det er gjort lite forskning som ser på sammenhengene mellom betingbarhet og pengespillatferd. I avhandlingen presenteres resultatene fra laboratoriestudier som ser nærmere på disse sammenhengene. Hovedfunnene i avhandlingen er at (1) personer som har vanskelig for å lære assosiasjoner mellom nøytrale og ubehagelige stimuli (aversiv betinging), spiller med høyere risiko i pengespill, og (2) at spilleavhengige viser svakere aversiv betinging sammenlignet med en kontrollgruppe. Funnene kan relateres til ordtaket ”brent barn skyr ilden”. Hvis man ikke lærer sammenhengen mellom ilden og smerten, vil man ikke sky ilden. Hvis man på samme måte ikke lærer å knytte pengespill til negative følelser, vil man ikke unngå spilling selv om man får problemer forårsaket av spillingen.

Avhandlingen bidrar til forståelsen av hva som karakteriserer personer som utvikler spilleavhengighet. Den kan også ha implikasjoner for behandling av spilleavhengige.

Personalia:
Geir Scott Brunborg (f. 1980) er fra Søgne i Vest-Agder. Han fullførte bachelorgraden i psykologi ved University of South Australia i 2002, og mastergraden i psykologi ved NTNU i 2005. Fra 2007 var han ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, med professor Bjørn Helge Johnsen og professor Ståle Pallesen som veiledere. Brunborg jobber i dag som forsker ved NOVA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2011, kl. 9.15. Oppgitt emne: "A review of potential risk factors of problem gambling: The role of conditionability and reinforcement sensitivity in the gambling environment"
Sted: Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2011, kl. 10.30, Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Geir Scott Brunborg, tlf: 411 04842, epost: gsb@nova.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side