Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Midd forteller spennende klimahistorier

Arguitxu de la Riva Caballero   

Arguitxu de la Riva Caballero disputerer fredag 9. december for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Oribatid mites in a changing world”

Midd lever rundt oss omtrent overalt, i hvert fall på land. Som de fleste vet har mange av oss midd i senga, i hus-støvet, som skabb, og til og med i øyenbrynene. Men midd er ikke bare ekle små kryp. De oribatide midd som er studert er en jordlevende middgruppe av ørsmå dyr opp til 1 mm, og med et ytre skjelett som bevares meget godt i sedimenter uten lufttilgang. Som nedbrytere er disse dyrene knyttet til planter ved at de spiser planterester, sopp og alger. De er som alle dyr avhengige av miljøet de lever i, men noen kan tåle større variasjoner enn andre. Mens enkelte midd lever innen et bredt spektrum av områder, er andre knyttet til et som er helt spesifikt.

Oribatide midd kan gi nyttig innsikt i tidligere miljøforhold når de er identifisert og deres utbredelse er kjent. Derfor ble deres foretrukne habitater kartlagt, særlig i forskjellig skog på Vestlandet og langs en høydegradient. Dette gav 67 nye arter for Norge og mye ny viten om samfunnsstruktur.

Det beste punktet for å ta en borekjerne som kan brukes til analyser, ble undersøkt i en liten innsjø på Uppsete, Trettetjørn. Det ble funnet at midd fra midten av tjernet gjenspeilet faunaen av oribatide midd fra nedbørsfeltet bedre enn andre steder i tjernet.

I et annet studie ble midd, pollen, planterester og små kiselalger (diatomeer) undersøkt fra en borkjerne i Trettetjørn. Målet var å rekonstruere tidlige tiders tregrenseforandringer i området. Alle indikatorer viste endringer ved byggingen av Bergensbanen, med økende miljøpåvirkninger etter dette. Midd og pollen har i Caballeros studier også blitt brukt i en arkeologisk sammenheng for å belyse starten på jordbruket på Vestlandet. Et høyt antall av godt bevarte oribatide midd kunne stort sett identifiseres til art, og de gav en detaljert rekonstruksjon av fortidsmiljøet.

Personalia:
Arguitxu de la Riva ble født i Madrid i 1978 og er utdannet miljøbiolog ved Universidad Autónoma de Madrid med avsluttende eksamen i 2001. Hun kom til Bergen som ERASMUS-student i 2000, og ble betatt av oribatide midd. Hun ble i Bergen for å studere hovedfag i zoologisk økologi. Senere fortsatte hun med den foreliggende doktorgraden som stipendiat ved Bergen Museum. Torstein Solhøy, Hilary Birks og Lita G. Jensen har vært hennes veiledere, og John Birks en viktig resursperson.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: ”Responses to environmental gradients – adaptations of mites”
Sted: Thormøhlensgate 53A, BIO-byggene, Seminarrom K1, 1 etasje, Blokk A, Institutt for biologi

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2011, kl. 10.15, Auditorium 3, Realfagbygget, Allègaten 41

Kontaktpersoner:
Arguitxu de la Riva Caballero, epost: arguitxu.caballero@bm.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side