Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Plassert av barnevernet: omskiftelighet og tilhørighet

Øivin Christiansen   

Øivin Christiansen disputerer onsdag 7. desember for ph.d.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Når barn plasseres utenfor hjemmet: beslutninger, forløp og relasjoner.
Under barnevernets (ved)tak.”

Barnevernets flytting av barn fra sin familie innebærer store omveltninger for de involverte. Avhandlingen utforsker tre aspekter ved barnevernets plasseringer av barn: prosessen fram mot en beslutning om å flytte barnet, plasseringsforløpene barna erfarer og relasjoner barn etablerer ved lengre tids opphold i fosterhjem. Studien er basert på intervjuer med barna, deres foreldre, fosterforeldre og saksbehandlere. Intervjuene ble gjennomført på flere tidspunkt i perioden fra barna ble plassert da de var 6-12 år gamle, til 7-8 år senere.

Prosessen fram mot plassering var typisk preget av langvarig bekymring og av barnevernets tosidige oppgave: å støtte foreldrene til bedre omsorg for barna og samtidig vurdere grensen for akseptabelt foreldreskap. Oppgavene ledet oppmerksomheten vel så mye mot foreldrene som mot barna. Når plasseringen skjedde, skjedde den oftest raskt, utløst av en ”trigger”, - en hendelse eller dokumentasjon som kunne legitimere at en grep til et så drastisk tiltak.

De fleste barna opplevde nye flyttinger etter flyttingen hjemmefra. Når de måtte flytte fra fosterhjem, skyldtes det et samspill av faktorer, men flyttingen ble ofte forklart med at fosterforeldrene ikke hadde sett rekkevidden av det å bli fosterforeldre. Mange barn var krevende for fosterfamilien, men barna ble ikke pålagt ansvar for bruddet. På den annen side ble heller ikke deres meninger og ønsker om bosted tillagt stor vekt.

De fleste barna oppnådde etter hvert å bo stabilt i et fosterhjem og bli en del av fosterfamilien. ”Tofamilietilhørighet” var imidlertid typisk ved at de fortsatt også hørte til i sin opprinnelige familie. Selv om alle fosterbarn og fosterforeldre mente de ville ha kontakt i framtiden, uttrykte flere fosterforeldre noe tilbakeholdenhet. Dette ut fra en forståelse av at kontakt var noe barna hadde rett til å bestemme og ut fra respekt for deres plass i sin opprinnelige familie.

Avhandlingen indikerer at barnevernet bør styrke sin oppmerksomhet om barnas egne erfaringer, synspunkter og intensjoner og satse ytterligere på å sikre barna langsiktige familierelasjoner.

Personalia:
Øivin Christiansen (f. 1956) er utdannet sosionom i 1981 og cand.polit. ved Universitetet i Bergen i 1997. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet, nå RKBU, Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern, Uni Helse. Veileder har vært professor Norman Anderssen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.12.2011, kl. 16.15. Oppgitt emne: "Hvorfor har barnevernet problemer med å se og behandle barn som aktører?"
Sted: Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2011, kl. 10.15, Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Øivin Christiansen, tlf: 55 58 32 29, epost: oivin.christiansen@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side