Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vannrensing ved hjelp av gasshydrater

Djurdjica Corak   

Djurdjica Corak disputerer fredag 9. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Physicochemical evaluation of gas hydrate formation for water desalination-formation rates, hydrate amounts and heats of crystallization”

Forurensning av vannkilder og et økende behov for ferskvann på verdensbasis har utløst en bred innsats innen forskning og utvikling av metoder som kan brukes for vannrensning. Etablerte metoder for kjemisk rensing av vann er effektive, men høye vedlikeholdskostnader og høyt energiforbruk bremser økt anvendelse av disse metodene. En ny tilnærming til kjemisk vannrensing, som er basert på dannelse av gasshydrater, utvikles av Ecowat Company i Trondheim.

Gasshydrater er is-lignende stoffer som består av vann og en hydratdanner, slik som metan, etan, propan og karbondioksid. Det er også noen væsker som kan danne hydrater, for eksempel syklopentan og freon. Idéen bak Ecowat prosjektet er å blande forurenset vann og en hydratdanner ved lav temperatur og høyt trykk, slik at vannmolekyler danner et krystallgitter mens molekylene til hydratdanneren opptar ledig plass i krystallgitteret. Når hydratdannelsen er ferdig, separeres hydratkrystaller fra restvann, smelter, og hovedprodukter er renset vann og hydratdanneren til resirkulering. En av utfordringene i optimaliseringen av Ecowat rensningsteknologien er valg av hydratdanneren.

Dette forskningsarbeidet omfatter fysikalsk-kjemiske undersøkelser av dannelseshastighet, krystallisasjonsvarmen og produsert mengde for fire hydratdannere; Syklopentan, metan, naturgass og karbondioksid. Det er utviklet en ny prosedyre for undersøkelse av dannelsen av
gasshydrater ved atmosfæretrykk som ikke krever spesialutstyr, og som dermed kan brukes i de fleste laboratorier.

Resultater oppnådd gjennom arbeidet med de fire hydratdannerne viser at naturgass er best egnet for vannrensing. Naturgasshydrater dannes med høy hastighet, mengden av produsert hydrat er relativt høy mens krystallisasjonsvarmen er lav. I tillegg er naturgass lett tilgjengelig under oljeproduksjon, så denne hydratdanneren er attraktiv for rensing av produsert vann på oljeplattformer.

Personalia:
Djurdjica Corak er født i 1970, og kommer opprinnelig fra Kroatia. Hun er utdannet master i fysikalsk kjemi (2007) ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen. I perioden 2007-2008 har hun jobbet ved Høgskolen i Bergen og SINTEF Petroleumsforskning AS. I arbeidet med doktorgraden har hun vært knyttet til SINTEF, Ecowat og Kjemisk Institutt ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2011, kl. 09.15, , Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Djurdjica Corak, epost: djurdjica.corak@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side