Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nanokatalysatorer for en mer miljøvennlig fremtid

Thomas Christian Deschner   


Thomas Christian Deschner disputerer 20.juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Silylation and Metalation of Periodic Mesoporous Silica".

Det siste tiåret har nanoteknologi, og derunder nanokjemi, vært et stadig voksende interessefelt innenfor forskning. Utviklingen av nye materialer i størrelsesregimet 1-100 nm, der en nanometer er en milliontedels millimeter, har resultert i materialer med forbedrede egenskaper sammenlignet med tidligere kjente forbindelser. Nanomaterialer kan potensielt brukes som katalysatorer i syntese av kjemikalier eller legemiddel, for å senke energiforbruket og redusere mengden giftig avfall fra slik produksjon. I tillegg kan disse katalysatorene ofte gjenvinnes etter bruk, noe som bidrar til en reduksjon i bruk av giftige organiske løsemidler som vanligvis blir benyttet for å skille katalysatoren fra produktet. En type nanomaterialer er silikamaterialer, de er ikke-giftige, termisk stabile og har porestørrelser mellom 2-50 nm og stor overflate. Ett typisk eksempel er at ett gram materiale har ett overflateareal på størrelse med 1/3 av en fotballbane. Ved å modifisere overflaten kan man lage materialer med både uorganiske og organiske komponenter, såkalte hybridmaterialer, med kontrollerbare egenskaper.

I avhandlingen innleder Deschner med et generelt sammendrag av materialer med porer som er mindre enn 50 nm, såkalte mikro- og mesoporøse materialer. Konseptet "Surface Organometallic Chemistry- SOMC" blir så introdusert, med spesiell fokus på silylering- overflatereaksjoner med forbindelser som inneholder silisium og karbon. I tillegg presenteres en oversikt over metallorganisk overflatekjemi av silylamider på porøse og ikke-porøse materialer. Avhandlingens hovedfokus er lagt på ett av de mest lovende kjente silikamaterialer, SBA-1, og dette materialet er gjenstand for mangfoldige undersøkelser. Effekten av forskjellige reaktive silaner, det vil si forbindelser bestående av silisium, karbon og hydrogen, og overflatekjemien av magnesium, titan og jern på SBA-1 undersøkes.

Til sammen gir eksperimentene videre innsikt i de ulike silaners reaktivitet på silika og mulige anvendelsesområder. Av spesiell interesse er størrelseseffekter og kjemien som foregår inni de undersøkte hybridmaterialenes porer.

Personalia:
Thomas Christian Deschner er født i 1979 og er oppvokst i Kammlach, Tyskland. Han er utdannet Dipl. Chem. (Univ.) ved Technische Universität München (2005) med spesialisering i materialteknologi. I februar 2006 kom han til Bergen og har siden arbeidet med doktorgraden ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen. I perioden 01/2009-05/2011 har han oppholdt seg ved Universität Tübingen, Tyskland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: "Chemistry of Volcanic Ash"
Sted: Rom 3069, Realfagsbygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2011, kl. 10.30, Aud. 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Thomas Christian Deschner, epost: Thomas.Deschner@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side