Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Flommer og klimaendringer

Støren Eivind N.   

Eivind N. Støren disputerer torsdag 26. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Identifying flood deposits in lake sediments - Changing frequencies and potential links to long-term climate change”

Avhandlingen er en studie av skiftende avsetningsregimer i innsjøsedimenter, sett i forhold til klimaendringer over de siste 10. 000 år. Hovedfokus har vært å gjenkjenne avsetninger fra historiske og forhistoriske flommer i innsjøsedimenter, og studere endringer i den rekonstruerte flomaktiviteten relatert til endinger i klimaet.

Flommer forårsaket av ekstremnedbør og/eller snøsmelting er blant de vanligste naturkatastrofene verden over. Slike hendelser, ofte også assosiert med skred, fører til død, lidelse og enorme økonomiske tap hvert eneste år. Over de siste årene har slike ekstremhendelser fått økt oppmerksomhet, ikke bare på grunn av sosiale og økonomiske konsekvenser, men også på grunn av at de klimatiske forutsetningene for dannelsen av slike hendelser er antatt å endres med global oppvarming.

Koblinger mellom klima og ekstremhendelser er svært komplekse og instrumentelle data, som dekker de siste 100-150 år, er som oftest for korte til å etablere pålitelige koblinger mellom klimaendringer og flomaktivitet. Basert på til dels nyutviklede metoder og detaljerte høyoppløselige analyser av innsjøsedimenter setter avhandlingen disse koblingene inn i et lengre klimatisk perspektiv. Støren finner at flomfrekvensen i et utvalg små vassdrag i Jotunheimen og Folldal har endret seg betydelig over de siste 10. 000 år, og at endringene i stor grad sammenfaller med storskala endringer i klimaet.

Personalia:
Eivind N. Støren født i 1981 og er oppvokst i Bergen. Han fullførte mastergraden i naturgeografi ved Universitetet i Bergen våren 2006 og har siden høsten 2006 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for geovitenskap, med arbeidsplass på Bjerknesseneret for klimaforskning. Veiledere har vært Atle Nesje ved Institutt for geovitenskap, og Svein Olaf Dahl ved Institutt for geografi, Universtitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.04.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”The significance of debris flows in different geological settings”
Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.05.2011, kl. 13:15, Auditorium 4, Realfagsbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Eivind N. Støren, tlf: 55589841, , epost: eivind.storen@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side