Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Må eksperter kjenne hverandre for å samarbeide godt?

Roar Espevik   

Roar Espevik disputerer onsdag 22 juni 2011 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Expert teams: Do Shared mental Models make a difference?”

Tenk deg at du ligger livstruende skadet på operasjonsbordet etter en bilulykke. Du er omgitt av mennesker som kan jobbene sine svært godt (kirurger, anestesileger etc.). Hvis du visste at de traff hverandre for 10 minutter siden, ville det bekymre deg?

Avhandlingen undersøker om team i sikkerhetskritiske organisasjoner (militær-, politi-, kirurgiteam) hvor deltakerne kjenner hverandre, samarbeider bedre, blir mindre stresset og presterer bedre sammenlignet med team av ukjente. Studiene viser at kjente team, sammenlignet med ukjente team koordinerer seg på måter som forbedrer ytelsen. Kjente team er mer nøyaktige, raskere og oppnår bedre resultater. I kjente team er det mindre grad av kontroll og tidskrevende samsnakking men samtidig gir teammedlemmene fra seg nødvendig informasjon uten å bli bedt om det. Kjente team er også mer oppmerksomme i rolige perioder og mestrer stress bedre under press. Dette viser seg også når teammedlemmene er fysisk adskilt. Funnene viser også at kjente team lærer hurtigere.

Avhandlingen gir empirisk støtte for teorien om at felles mentale modeller av teammedlemmene er en mekanisme som forbedrer teamenes effektivitet, robusthet, og koordinering. Studiene gir viktig innsikt i forhold som påvirker sikkerhet, læring og bemanning.

Personalia:
Roar Espevik ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1986. Han har tjenestegjort som ubåtsjef i Sjøforsvaret og er nå hovedlærer lederskap ved Sjøkrigsskolen. Han er bedriftsøkonom NHH, fra Norges Handelshøyskole og cand. polit. fra Norsk Lærerakademi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Behavioral markers in stress research - the question of validity and reliability in the experimental design"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2011, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Roar Espevik, tlf. 92 82 51 65, epost: Roar.Espevik@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side