Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Er vi klare for fremtidens datamaskiner?

Eva Burrows   

Eva Burrows disputerer mandag 23. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Programming with Explicit Dependencies: A Framework for Portable Parallel Programming”.

I en vanlig datamaskin på tenåringsrommet finner man i dag en flerkjerneprosessor og et grafikkort med hundrevis av prosessorkjerner, som kan gjøre de tunge beregningene som trengs for å lage fotorealistisk grafikk og rask action. Dette er teknologi som for få år siden var forbeholdt store bedrifter og nasjonale tungregningssentre. Dagens programmeringsmetoder er ikke tilpasset slike maskiner, og man er avhengig av å finne nye måter å programmere på, om man skal kunne utnytte maskinene – både på tenåringsrommet og tungregningssenteret.

En flerkjerneprosessor må programmeres slik at beregningene deles opp og utføres samtidig. Slik parallellprosessering har tradisjonelt vært viktig innen tungregning – for eksempel til simulering av vær og klima, eller brann og eksplosjoner – områder der man har hatt råd til å bruke mye tid og penger på å få mest mulig ytelse ut av programvaren. Hver maskin krever sin spesielle programmeringsmetode, slik at det er vanskelig å tilpasse gamle programmer til nye maskiner.

I sin doktoravhandling fokuserer Burrows på hvordan dataene i en beregningsoppgave avhenger av hverandre. Dette er av stor betydning for hvordan en oppgave kan deles opp og kjøres parallelt. Hun formaliserer en programmeringsmodell som gjør det mulig å enkelt tilpasse programmer til mange forskjellige typer parallelle maskiner.

Det unike ved Burrows’ metode er at man kan beskrive og manipulere dataavhengighetene i beregningen direkte i programkoden, uavhengig av selve maskinvaren. Kommunikasjonsstrukturen i maskinvaren beskrives separat på en tilsvarende måte. Med en beskrivelse av dataavhengigheter og maskinstruktur, kan beregningen deles opp og fordeles utover alle prosesseringsenhetene – og ved å holde beskrivelsen av beregningen, avhengighetene, og maskinen fra hverandre, kan hver del gjenbrukes etterhvert som systemet eller maskinvaren endrer seg.

Personalia:
Eva Burrows (f. 1970) har bachelorgrad i informatikk fra Babes-Bolyai Universitetet i Cluj-Napoca, Romania (1994) og mastergrad ved Universitetet i Bergen (2003). Mellom 1994-2001 og 2003-2006 arbeidet hun som IT Manager ved Koinonia Publishers i Romania. Siden 2006 har Burrows arbeidet ved Universitetet i Bergen, først som doktorgradsstipendiat, senere deltid som universitetslektor ved Institutt for Informatikk. I det siste har hun arbeidet som forsker ved Uni Computing.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.04.2011, kl. 13:15. Oppgitt emne: "Code refactoring, code rejuvenation, code transformation and IDEs"
Sted: auditorium, rom 2144 i Datablokken, HIB, Thormøhlensgt. 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.05.2011, kl. 13:15, Auditorium på VilVite, Thormøhlensgt. 51

Kontaktpersoner:
Eva Burrows, tlf: 55 58 40 34, epost: eva@ii.uib.no Magne Haveraaen, tlf: 55 58 41 54, epost: magne@ii.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side