Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Studier av hjertets funksjon etter hjerteoperasjoner

Tord Olav Fanneløp   

Cand. med. Tord Olav Fanneløp disputerer fredag 25. november 2011 for PhD – graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“A Porcine Model for Studies of Cardioplegia. Assessment of left ventricular myocardial function after cardioplegic arrest by pressure-volume loops, tissue Doppler imaging and microspheres.”

Kardioplegi er en væskeløsning som brukes rutinemessig ved åpen hjertekirurgi for midlertidig å stanse og beskytte hjertet. For å kunne optimalisere beskyttelsen og bedre sikkerheten for pasientene, er stordyrsforsøk absolutt nødvendig. Gris er som dyreart velegnet, men krevende når hjerteoperasjoner skal simuleres med bruk av hjerte-lunge-maskin. Erfaringer med virkning og dosering av legemidler til narkose og smertelindring (anestesimidler) kan ikke uten videre overføres fra klinisk (human) bruk. Det stilles derfor store krav til utprøving og dokumentasjon av en sikker og hensiktsmessig protokoll for anestesi i dyreeksperimentell sammenheng.

I avhandlingen dokumenteres det at vår anestesiprotokoll er dyreetisk forsvarlig og tillater bruk av en nevromuskulær blokker som er viktig for å unngå muskelaktivitet (skjelvinger) under inngrepet. Det dokumenteres også at modellen er egnet for studier av hjertets funksjon i forsøk som varer opp til 7 timer. Hjertets pumpefunksjon vurderes med trykk-volum sløyfer; lokal funksjon og sirkulasjon i hjertemuskelen evalueres henholdsvis med ultralyd (vevs-Doppler) og mikrokuler. Vevs-Doppler teknikken er også studert og optimalisert for å kunne måle tøyning (strain) i flere vegglag i hjertet. Med disse metodene kunne vi så vise at den korttidsvirkende β-blokkeren esmolol gitt rett før hjertet blir stanset, bedrer hjertefunksjonen i de første timer etter operasjonen. To helt ulike prinsipper for oppnå hjertestans og beskyttelse er også studert. ”En-dose” HTK-kardioplegi er sammenliknet med repetert blodkardioplegi, som vi bruker som standard ved hjerteoperasjoner på Haukeland Universitetssykehus. Vi fant at blodkardioplegi gir bedre beskyttelse av hjertet og bedret hjertefunksjon sammenlignet med HTK i denne dyremodellen.

Forskningsarbeidet utgår fra Instituttet for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen med professor Leidulf Segadal som hovedveileder, professor Ketil Grong og professor Knut Matre (Institutt for indremedisin) er medveiledere. Kandidaten og forskningsprosjektet har mottatt stipend og driftsmidler fra Nasjonalforeningen, Det norske råd for hjerte-karsykdommer og finansiell støtte fra Norges Røde Kors, Locus for hjerte-forskning ved Universitetet i Bergen, Hjertefondet ved Universitetet i Bergen og fra Helse-Vest.

Personalia:
Tord Olav Fanneløp tok medisinsk embetseksamen i 1985 ved Universitetet i Oslo og er spesialist i generell kirurgi (1994) og i thoraxkirurgi (1998). Han har vært ansatt ved Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus fra 1996 med stilling som overlege fra 2001.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Kirurgi eller PCI ved trekarsykdom og venstre hovedstammestenose- Hva er vitenskapelig dokumentert?
Sted: Rom B 301, 3. etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.11.2011, kl. 12.00, Rom B 301, 3. etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Tord Olav Fanneløp, epost: tfan@online.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side