Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny innsikt i en gammel letemodell

Matteo Gennaro   

Matteo Gennaro disputerer torsdag 8. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”3D seismisk stratigrafi og reservoarkarakterisering av Kritt Gruppen i Sentralgraben på norsk sokkel, Nordsjøen.”

Siden den første oppdagelsen av hydrokarboner i 1966, har intensive lete- og borekampanjer gjort Nordsjøen til et modent petroleumsområde med fortsatt store ressurser som venter på å bli utnyttet. Blant det store antallet funn av hydrokarboner som er gjort på norsk sokkel, representerer Øvre Kritt og Nedre Paleocene kritt reservoarer av stor suksess og utgjør nesten 8% av Norges totale produksjon av hydrokarboner i 2010.

Betydningen av kritt i i den økonomiske utviklingen i Norge har ført til en stor mengde forskning. Selv om krittfelt i Nordsjøen har hatt høy produksjon av hydrokarboner i mer enn 40 år, er det bemerkelsesverdig at kritt er relativt lite utforsket og utviklet. I arbeidet/undersøkelsene Gennaro har utført diskuteres derfor den geologiske utviklingen av kritt i den norske delen av Nordsjøen, for å redusere usikkerheter relatert til utvikling av ressursene i krittavsetninger. Tektonisk bevegelse og globale klimaendringer er hovedfaktorene i utviklingen av avsetningssystemer av kritt, dette har hatt en direkte effekt på reservoaregenskapene hos produserende kritt felt.

I tillegg har heterogeniteter i reservoaret, som representerer romlige variasjoner i bergartene og som påvirker produksjonsevnen til Ekofisk-feltet, blitt studert ved hjelp av mikro- til makro-skala tilnærming. Denne studien viser at heterogenitetene innad i reservoaret består av forskjellige typer kalksteiner. Den tilegnede kunnskapen om heterogenitetene innad i reservoaret på Ekofisk-feltet vil forbedre vår forståelse av dette komplekse feltet og føre til høyere utvinning av hydrokarboner.

Personalia:
Matteo Gennaro ble født i 1981, i Vicenza (Italia), og vokste opp i Italia. Han skrev Bachelor- og Masteroppgaven i geologisk vitenskap ved University degli Studi di Padova og delvis ved Universitet i Leicester (Storbritannia) i 2005 og 2007, med spesialisering innen sedimentologi og stratigrafi av karbonater. Fra 2008 til 2011, skrev han doktorgradsavhandling ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han jobber for tiden som geolog i ConocoPhillips Skandinavia AS med reservoarkarakterisering av Ekofisk-feltet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.12.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: : «Seismic stratigraphy and geomorphology of carbonate platforms»
Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégt. 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2011, kl. 13.15, Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Matteo Gennaro, tlf: 46813888, epost: Matteo.gennaro@conocophillips.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side