Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Finnes det en godartet form for multippel sklerose?

Solveig Bergliot Glad   

Solveig Bergliot Glad disputerer fredag 18. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Det naturlige forløp ved godartet (benign) multippel sklerose. Resultater fra en populasjonsbasert langtidsoppfølging av multippel sklerose i Hordaland.”

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet som oftest rammer unge voksne. Sykdommen kan arte seg svært forskjellig for den enkelte pasient fra minimale symptomer til et mer invalidiserende forløp. En liten gruppe har ingen eller få symptomer selv etter mangeårig sykdom, og forløpet kalles da godartet MS. Avhandlingen er en studie hovedsakelig av pasienter med godartet MS etter gjennomsnittlig over 20 års oppfølging.

Hovedresultatene i denne studien viste at godartet MS over tid kan utvikle seg til et mindre godartet forløp. Faktorer som kjønn (kvinne), ung alder og et attakkvis forløp ved sykdomsdebut, samt få årlige attakker var prognostiske faktorer for et mer godartet forløp. Imidlertid kunne disse faktorene bare forklare en mindre prosentdel av hvorfor disse pasientene hadde godartet MS. Studien viste også at lengre tid til uførepensjon var assosiert med et attakkvis forløp, lett fysisk arbeid og høyere utdanning for hele MS populasjonen. Hele 65 % av pasientene med godartet MS var fortsatt i arbeid etter over 20 års sykdom, mens flesteparten av pasientene med ikke-godartet MS hadde falt ut av arbeidslivet. Omtrent en tredjedel av pasientene med godartet MS var ikke i arbeid, og den sterkeste faktoren for dette var lette depressive symptomer.

Studien viser hvordan sykdomsforløpet kan variere, og at ca. 27 % av pasientene kan oppleve en godartet form av sykdommen med begrenset funksjonssvikt. Studien har i stor grad inkludert pasienter som ikke har mottatt – eller har startet sent med sykdomsmodifiserende medisiner. Sykdomsforløpet for MS pasienter som får sykdommen i dag, antas å være bedre ettersom behandlingsmulighetene blir stadig bedre. Studien belyser det økende behovet for gode prognostiske biologiske markører som kan predikere sykdomsforløpet hos den enkelte pasient for å kunne skreddersy MS behandlingen bedre enn det som er mulig per i dag.

Personalia:
Solveig Bergliot Glad er spesialist i nevrologi og er ansatt ved Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus. Hun var doktorgradsstipendiat i perioden 2008 tom 2011 ved Nasjonalt kompetansesenter for MS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.11.2011, kl. 10.00. Oppgitt emne: Nevropsykiatriske sykdommer og symptomer ved multippel sklerose
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.11.2011, kl. 12.00, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Solveig Bergliot Glad, tlf.: 55975045 , epost: solveig.bergliot.glad@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side