Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Opprinnelsen til proteinfunksjon

Alexandr Goncearenco   

Alexandr Goncearenco disputerer 12.05.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Evolution of protein function and mechanisms of molecular adaptation".

Fremskritt i eksperimentelle teknikker og den raske veksten av fritt tilgjengelige genomiske og strukturelle data tillater oss å takle dårlig forståtte molekylære fenomener, og utvikle nye teoretiske modeller. Goncearenco og hans arbeidskollegaer har i løpet av arbeidet fokusert på utvikling av fysiske modeller og beregningsorienterte metoder for å undersøke evolusjon av proteiners struktur, funksjon og molekylære mekanismer for tilpasning til omgivelsene.

Arbeidet viser hvordan fysikk ligger bak proteiners biologi og evolusjon på forskjellige måter. Fysiske prinsipper påvirker direkte molekylære mekanismer for tilpasning ved å modifisere proteinenes strukturer og sekvenser, justere kombinasjoner av stabiliserende krefter og utvikle evolusjonære strategier. Det ble utviklet en minimalistisk modell av stabilitet og termisk tilpasning av proteinkomplekser. Det viktigste aspektet ved denne modellen er et fremskritt i forståelsen av rollen til interaksjoner mellom indre deler av proteinenes domener, overflater og grensesnitt.

Fysikkens intrikate rolle i opprettelsen av grunnleggende funksjonelle enheter i proteinstrukturer ble studert i den andre delen av dette arbeidet. Det ble vist hvordan proteiners polymeriske karakter etablerte de grunnleggende enhetene av proteinstruktur og -funksjon, nemlig elementære funksjonelle løkker (eng. ”loops”), før biologisk evolusjon startet. De elementære funksjonelle løkker som byggesteiner i proteinfunksjon er svært viktig for å forstå framvekst og evolusjon av proteiner, og disse enhetene vil være til hjelp ved design av enzymer.

Personalia:
Alexandr Goncearenco (f. 1980) er født i Moldova. Han fikk sin mastergrad i Informatikk i 2004 og i Bioinformatikk ved Universitet i Köln i Tyskland i 2007. Siden november 2007 var Alexandr stipendiat i gruppen for Computational Biology ved Institutt for Informatikk og Avdeling for Beregningskap, Uni Research under veiledning av Dr. Igor N. Berezovsky.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.04.2011, kl. 11.00. Oppgitt emne: "Structure function relationships in tRNA aminoacyl synthetases from an evolutionary perspective"
Sted: Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.05.2011, kl. 15.00, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Kontaktpersoner:
Alexandr Goncearenco, epost: alexandr.goncearenco@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side