Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan flere pasienter med brystkreft unngå tilleggsbehandling?

Einar Gudlagsson   

Onsdag 14. desember disputerer overlege Einar Gudlaugsson ved avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus, for ph.d.-graden med avhandlingen ”Proliferation, lymph vessel invasion and histologic type as prognostic factors in lymph node negative breast cancer”.

Brystkreft er den hyppigste kreftsykdommen hos kvinner. Moderne diagnostiske metoder har ført til at flere diagnostiseres i et tidlig stadium uten spredning til lymfeknuter eller andre organer (stadium I). Disse pasientene har en relativt god prognose. Primærbehandling er operasjon. Strålebehandling og medikamentell tilleggsbehandling benyttes for å redusere risikoen for tilbakefall. Bedre markører for å forutsi sykdomsforløp vil kunne føre til at flere pasienter kan unngå tilleggsbehandling med cellegift og dermed skånes for bivirkninger.

Gjeldende nasjonale retningslinjer for anbefaling av tilleggsbehandling avgjøres av kreftspesifikke funn, bl.a. andel kreftceller i celledeling. Målinger utføres på tynne snitt fra svulstvevet ved bruk av et mikroskop, en metode som krever nøyaktighet. Ved bruk av standardisert metode for telling og bruk av immunhistokjemiske metoder som spesifikt farger celler i delingsfasen, kombinert med dataassistert digital bildeanalyse, oppnådde vi svært nøyaktige og reproduserbare målinger og identifiserte flere stadium I-pasienter med minimal risiko for tilbakefall, og som dermed kan unngå tilleggsbehandling.

Påvisning av kreftceller i lymfekar, som anses å gi økt risiko for spredning, kan forbedres ved bruk av immunhistokjemiske metoder.

En undertype av brystkreft, som oppstår hos 10-15% av alle brystkreftpasienter, såkalt lobulært karsinom, har lavere andel kreftceller i celledeling enn den vanligste formen. Funnet kan derfor påvirke behandlingsvalg.

Våre funn må bekreftes i uavhengige studier før metodene kan få konsekvenser for pasientbehandling.

Avhandlingen har blitt utført ved avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus. Professor Jan Baak ved Gades Institutt i Bergen, avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus og Vrije Universiteit i Amsterdam, Nederland, har vært hovedveileder og Emiel Janssen phd, leder ved seksjon for molekylær og kvantitativ patologi, Stavanger universitetssjukehus, har vært bi-veileder.

Personalia:
Einar Gudlaugsson, f. 1959, er utdannet lege fra Universitetet på Island og senere videreutdannet innen patologi ved Universitetet i Denver og Wayne State University i Detroit. Han har siden 1996 arbeidet ved avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.12.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Proliferation as a prognostic and predictive marker in carcinomas.
Sted: Aulaen, Stavanger universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2011, kl. 10.30, Aulaen, Stavanger universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Kontaktpersoner:
Einar Gudlaugsson, tlf. 51519352, epost: guei@sus.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side