Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tusen kaniner på en øde øy

Øystein Ariansen Haaland   

Øystein Ariansen Haaland disputerer fredag 28. oktober 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Statistical close-kin methods for wildlife DNA-registers.”

Anta at vi lurer på hvor mange kaniner som lever på en stor øy som er full av tette kratt, slik at vi umulig kan telle alle for hånd. Likevel reiser vi ut på øyen en mandag, og klarer til slutt å fange hundre kaniner. Disse merker vi, og slipper dem løs igjen. Fredag kommer vi tilbake, og fanger hundre nye kaniner. Om nå ti av disse er merket, antar vi at ti prosent av kaninene på øyen er merket (ti av de hundre “nye” kaninene). I og med at vi merket hundre kaniner på mandagen, konkluderer vi med at øyen er bebodd av omtrent tusen kaniner (siden hundre av tusen er ti prosent). Dette er en merke-gjenfangst-tilnærming til bestandsestimering.

Nylig har det blitt vanlig å erstatte merkene med DNA-prøver i merke-gjenfangst-studier. Disse prøvene samles ofte i DNA-registre. Ut over nytteverdien for merke-gjenfangst-forsøk, inneholder slike registre også informasjon om slektskap mellom alle individene som har blitt fanget. Såkalte “close-kin-metoder”, som er hovedtemaet for avhandlingen, utnytter denne informasjonen til å trekke konklusjoner om for eksempel størrelsen eller strukturen til en bestand.

I tilfellet med kaninene, kan vi for eksempel fange femti kaniner på østsiden av øyen, og femti på vestsiden. Om DNA-analyse viser at ingen “østside-kaniner” er i slekt med “vestside-kaninene”, tyder dette på at øyen bebos av to forskjellige kaninbestander. Videre forventer vi at individene i en liten bestand er nærmere beslektet enn individene i en stor bestand. Dermed kan vi også bruke close-kin-metoder til å beregne bestandsstørrelser.

Dessverre kan feil oppstå i analysen av DNA. Disse kalles genotypingsfeil, og vil påvirke resultatene når man benytter close-kin-metoder. Arbeidet dreier seg derfor ikke bare om utviklingen av nye close-kin-metoder, men også om å kartlegge omfanget og konsekvensene av genotypingsfeil. Arbeidet har i stor grad tatt utgangspunkt i data fra Det norske DNA-registret for vågehval, driftet av Havforskningsinstituttet.

Personalia:
Øystein Ariansen Haaland er født I 1982, og har bodd i Bergen og på Askøy. I 2007 ble han ferdig med en master i statistikk ved Universitetet i Bergen. Veileder har vært professor Hans J. Skaug både på mastergrad og doktorgrad.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.10.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: «Statistiske metoder for 'genome wide association studies'»
Sted: Rom 508, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgate 12

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.10.2011, kl. 13.00, Aud. Pi, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgate 12

Kontaktpersoner:
Øystein Ariansen Haaland, tlf: 55 58 28 75, epost: oeh041@math.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side