Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvorfor brukes praktiske aktiviteter i matematikkundervisning?

Frode Olav Haara   

Frode Olav Haara disputerer torsdag 23.06.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Unveiling teachers’ reasons for choosing practical activities in mathematics teaching”

Matematikk som skolefag er omstridt i den forstand at mange elever strever med å lære det læreplanen legger opp til. I arbeidet med å utvikle undervisningen på måter som øker interessen for faget og gir bedre faglig forståelse og mestring, er bruk av praktisk tilnærming i undervisningen ett av virkemidlene som trekkes fram. Det ble senest gjort av Kunnskapsministeren i april 2011, under pressekonferansen knyttet til St.meld. 22 (2010-11) om tiltak for skolens ungdomstrinn.

Læreren som underviser i matematikk har sin egen oppfatning av hva slags undervisning som gir elevene best mulighet for å lære matematikk. Samtidig møter han/hun forventninger om praktisk tilnærming til matematikken. Å bruke praktiske aktiviteter er en måte å gi en økt grad av praktisk tilnærming i undervisningen, men hvilke faktiske grunner vektlegger læreren når han/hun velger å bruke en praktisk aktivitet?

Avhandlingen baserer seg på tre kvalitative studier. Den første studien fokuserte på relasjon mellom læreres grunner for å velge å bruke praktiske aktiviteter og deres faglige og didaktiske kunnskap. Den andre studien studerte hvordan introduksjon til en ny undervisningsmetode støttet av bruk av praktiske aktiviteter over tid påvirker lærerens oppfatning av bruk av praktiske aktiviteter. I den tredje studien ble læreres erfaringer med påvirkning knyttet til valg av praktiske aktiviteter sammenlignet med et etablert hierarki av påvirkningsfaktorer.

Avhandlingen identifiserer tre kategorier av grunner for hvorfor lærere velger å bruke praktiske aktiviteter: viktigheten av lærerens faglige og didaktiske kunnskap, kompromisser som læreren føler seg forpliktet til å gjøre, og praktiske dilemma som læreren opplever. Det identifiseres også tiltak som kan gjennomføres slik at lærere kan makte å snevre inn avstanden mellom det de opplever som hvordan de faktisk underviser og hvordan de ønsker å undervise, og å velge praktiske aktiviteter av faglige og didaktiske grunner heller enn praktiske grunner.

Personalia:
Frode Olav Haara (f. 1972) er oppvokst i Odda. Han ble utdannet allmennlærer i 1996 og har hovedfag i matematikkdidaktikk fra HiA i 1999. Han har jobbet ved HSF siden 2001, som høgskolelektor i matematikk og 2003-2006 som studieleder for allmennlærerutdanning. I perioden 2007-2010 var han stipendiat ved HSF, og tilknyttet det psykologiske fakultet ved UiB. Han underviser i dag i matematikk i grunnskolelærerutdanning og er faglig koordinator for UiB/HSF sin masterutdanning i læring og undervisning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: "The education of math teachers - theory, practice, and interaction"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2011, kl. 10.15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Frode Olav Haara, tlf. 57 67 60 78, epost: frode.olav.haara@hisf.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side