Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tidlig kristen gravskikk i Norge

Stian Hamre   

Stian Hamre disputerer fredag 26. august for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Burial practices in early Christian Norway. An osteoarchaeological study into differences and similarities between four burial assemblages.”

Avhandlingen er en studie av det humane skjelettmaterialet fra fire tidlig kristne gravplasser i Norge. Materialet kommer fra følgende kirkegårder: Mariakirken i Bergen, Peterskirken i Tønsberg, Hamarkatedralen, og folkebibliotekstomten i Trondheim.
Kristendomsbolkene i landskapslovene ga instruksjoner for hvordan de kristne gravplassene skulle innrettes og bestemmelser om hva som skulle avgjøre hvor på kirkegården den døde skulle begraves. Disse reguleringene sier at både individets kjønn og sosiale status hadde betydning.

Målet med studien var å undersøke om disse reguleringene ble fulgt i praksis og hvorvidt andre faktorer kunne ha påvirket et individs plassering på kirkegården.

Denne studien har vist at et individs kjønn var avgjørende for dets plassering på tre av de fire undersøkte kirkegårdene, mens det var ingen tegn til kjønnsdeling ved Mariakirken i Bergen. Denne kjønnsdelingen opphørte i løpet av middelalderen, og det er foreslått i avhandlingen at denne praksisen ble oppgitt i løpet av siste del av 1200 tallet.

Gjennom en analyse av ulike patologiske endringer på skjelettene og deres utbredelse på kirkegårdene viser studien at sosial status også var avgjørende for et individs plassering på gravplassen. Slitasjeskader på ledd og ryggsøyle, spesielt blant yngre individer, ble funnet i mye større grad på den ytre halvdelen av kirkegårdene. Dette settes i sammenheng med at de lavere klassene i middelaldersamfunnet levde et hardere liv med større fysiske påkjenninger enn overklassen. Hard fysisk aktivitet fremskynder leddslitasje og utbredelsen av disse skjelettendringene blir derfor tolket som at de lavere klassene fikk sine graver lengst ute på kirkegården, mens de øvre samfunnslag ble begravd nærmere kirkebygningen.
Av andre funn kan det også nevnes at, med få unntak, fikk de yngste barna sin grav på indre del av kirkegården, i relativ nærhet til kirkeveggen.

Personalia:
Stian Hamre er født (1973) og oppvokst i Bergen. Han har en BA grad i Archaeology and Palaeoanthropology fra University of New England, Australia, og en MSc grad i Forensic and Biological Anthropology fra Bournemouth University, England. Han var stipendiat ved Senter for Middelalderstudier, UiB, fra november 2007 til januar 2011. Veiledere for avhandlingen har vært Sæbjørg Walaker Nordeide og Anne Karin Hufthammer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.08.2011, kl. 16.30. Oppgitt emne: The diagnosis “spinal degeneration” is frequently used in osteoarchaeology. Nevertheless with respect to basic differences in the pathogenesis (nature) of the following spinal affections (see below) misinterpretations may occur. Anatomically, tissue changes may all be situated at/along the spine, but pathologically/diagnostically they represent completely different diseases: Osteoathritis (vertebral and peripheral), Degenerative Disc Disease, Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis, Seronegative spondylo-arthropathies (von Bechterew, etc.)
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.08.2011, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Stian Hamre, epost: stian.hamre@cms.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side