Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helse og prestasjon i ekstreme og isolerte miljøer

Anette Harris   

Anette Harris disputerer tirsdag 7. juni for ph.d.-graden ved det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Adaptation and health in extreme and isolated environments – from 78ºN to 75ºS”

Mange mennesker arbeider i ekstreme og isolerte miljøer med nattarbeid, lange arbeidsdager og lange arbeidsperioder. I avhandlingen har Harris undersøkt om arbeid i ekstreme og isolerte miljøer er relatert til helseplager, prestasjon og kortisoldøgnrytme. Kortisol er kroppens viktigste stresshormon, og følger en 24-timers rytme. Kortisol kan derfor benyttes som mål på døgnrytme. Den normale kortisolkurven kjennetegnes av høye verdier om morgenen og lave verdier om kvelden. En avvikende kurve kan være assosiert med manglende tilpasning, dårlig prestasjon og helseplager.

Avhandlingen inkluderer arbeidere fra tre ulike miljø; en oljerigg i Nordsjøen, tunnelarbeidere på Svea (Svalbard, 78º N) og britisk personell som overvintrer i Antarktis (67 º og 75 º S). Både olje- og tunnelarbeiderne har lange arbeidsdager og lange arbeidsperioder. I tillegg jobber de både dag- og nattskift. Personell i Antarktis jobber bare dagskift, men kan ha en tøff psykisk påkjenning fordi de i mange måneder er totalt isolert fra resten av verden.

Resultatene i avhandlingen viser at de fleste opprettholder normale kortisolrytmer i ekstreme og isolerte miljøer. En viktig faktor for å klare dette ser ut til å være en streng organisering av døgnrutiner som inkluderer faste tidspunkt for å våkne og regelmessige måltider. Britisk personell i Antarktis som holdt på strenge døgnrutiner hadde en normal kortisolrytme. Tunnelarbeidere i Svea som arbeidet dagskift og hvor det ikke var samme fokus på døgnrutiner hadde en avvikende kortisolrytme. For oljearbeiderne i Nordsjøen viste det seg at det isolerte miljøet bidro til en rask normalisering av kortisolkurven, når de endret fra dagrytme til nattrytme. Avhandlingen viser også at det er lettere å tilpasse seg en nattrytme enn tidlig dagrytme. Dette gjelder spesielt når det er mørketid.

Arbeid i ekstreme og isolerte miljø var ikke relatert til dårlig prestasjon eller helseplager. Unntaket var britisk personell som midtvinters rapporterte om urolig søvn og tretthet; kanskje fordi oppholdet etterhvert ble monotont og kjedelig.

Personalia:
Anette Harris er født i 1969 i Bergen. Hun ble utdannet sykepleier ved Høyskolen i Bergen i 1996 og tok hovedfag i helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved Universitetet i Bergen i 2004. Siden januar 2007 har hun arbeidet med sin doktorgrad på HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen under veiledning av Hege R Eriksen og Holger Ursin, Stein Atle Lie, Bjørn Bjorvatn og Robert Murison har vært medveiledere. Harris jobber for tiden som forsker ved Uni helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.06.2011, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Hvordan håndterer kvinner og menn yrkesarbeid under ekstreme betingelser ut i fra teoretiske modeller og empirisk forskning? Konsekvenser for arbeidsmiljø, prestasjon og helse."
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.06.2011, kl. 10.15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1.etg

Kontaktpersoner:
Anette Harris, tlf. 90178848, epost: anette.harris@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side