Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan få ”mer for hver krone” i arbeidslivet?

Hans A. Hauge   

Hans A. Hauge disputerer torsdag 1. september 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”How can employee empowerment be made conducive to both employee health and organisation performance? An empirical investigation of a tailor-made approach to organisation learning in a municipal public service organization.”

De siste tiårene har det i alle deler av arbeidslivet blitt større press om å produsere mer av høyere kvalitet på kortere tid. Ansatte forventes å være fleksible med hensyn til hva de jobber med, hvor, når, og med hvem. Parallelt har det blitt større forventninger til at arbeidslivet skal fremme ansattes helse. Mer makt til ansatte har blitt foreslått som løsning på begge disse utfordringene, men tidligere forskning har ikke fokusert på hvordan ansattes bruk av makt påvirker helse og produktivitet samtidig.

Dette forskningsarbeidet har undersøkt hvordan ansatte gjennom økt kontroll over arbeidet selv kan skape forutsetninger for både produktivitet og helse. Ansatte i en kommunal oppvekstavdeling fikk økt kontroll over utforming av mål, valg av organisering, og hvordan daglige gjøremål skulle utføres. I denne prosessen fikk de undervisning og veiledning av HENÆR-senteret ved Høgskolen i Vestfold. Særlig vektlagt var styrking av kompetanse i å samarbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer, som virksomheter og ledelsesnivåer.

De første erfaringene viste stor avstand mellom ansattes intensjoner og praksis. Flere grunner til dette ble identifisert, henholdsvis etablerte samhandlingsmønstre i organisasjonen, svakheter i undervisnings- og veiledningsopplegg, og ansattes kompetanse i samarbeids- og beslutningsprosesser.

Derimot ble det stor grad av samsvar mellom intensjoner og praksis når toppledelsen i oppvekstavdelingen engasjerte seg og tydeliggjorde rammene for de ansattes kontroll. Dataene viser at toppledelsen og øvrige ansatte gjennom samarbeid klarte å styrke helse og produktivitet samtidig, gjennom sin daglige praksis, og uten bruk av intervensjoner utenfra. Nøkkelen til dette var systematisk læring av delte erfaringer, og insistering på konstruktiv bruk av den makten de var delegert fra eiere og forvaltning. Avhandlingen konkluderer med to sett av praktiske råd for myndiggjøring av ansatte, henholdsvis en for ledere og en for eksterne konsulenter.

Personalia:
Hans A. Hauge har vært doktorgradsstipendiat ved HEMIL-senteret på Universitetet i Bergen, og tilknyttet doktorgradsprogram ved Det psykologiske fakultet. Hauge er sosiolog, og har fra 1996 vært ansatt ved Høgskolen i Vestfold, hovedsakelig på HENÆR-senteret (nå Institutt for helsefremmende arbeid ved Fakultet for helsevitenskap). Han underviser i mastergradsstudiet i helsefremmende arbeid samme sted. Han har bred erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid, og har publisert to lærebøker.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.09.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: : “What is the relationship between action research and facilitation in the case of empowerment in an organisational setting?”
Sted: Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.09.2011, kl. 10.30, Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Hans A. Hauge, tlf. 95171259, epost: Hans.Hauge@hive.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side