Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Angstens ansikt hos tannlegen

Kristin Haukebø   

Kristin Haukebø disputerer onsdag 01.06.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Cognitive, behavioral and neural correlates of dental and intra-oral injection phobia. Results from one treatment and one fMRI study of randomized controlled design.”

Angstlidelser utgjør den gruppen av psykiske lidelser som berører flest. Nesten 30 prosent av oss vil utvikle en angstlidelse i løpet av livet. Spesifikke fobier, deriblant tannlegeskrekk og sprøyteskrekk, utgjør den største undergruppen. Omtrent 3-5 prosent av befolkningen antas å lide av sistnevnte fobier.

Man vet at det å utsette seg for det man frykter, har god effekt på fobier, og effekt måles som oftest med selvrapportering og atferdsobservasjon. Man vet mindre om hva som skjer i hjernens fryktrelevante områder som følge av terapi. Ved å bruke funksjonell MRI (fMRI), en moderne hjerneavbildningsteknikk, kan man nå studere hjerneaktivering til fryktfremkallende stimuli hos fobiske pasienter.

Målet for denne avhandlingen var å sammenlikne effekten av én intensiv, langvarig eksponeringsbehandling (inntil 3 timer) med behandling gitt en time i uka over fem uker på odontofobi og injeksjonsfobi i munn. All eksponeringsbehandling var gjort av tannleger ved Senter for odontofobi med spesiell kompetanse i kognitiv-atferdsterapi.

Resultatene viser svært god behandlingseffekt, og det viser seg at det å motta behandlingen i løpet av én enkeltsesjon på tre timer er like effektiv som en mer langvarig behandling. FMRI studiene belyser de strukturer som antas å være sentrale for bearbeiding av fryktfremkallende stimuli og hvordan denne aktiveringen endres som følge av terapi uavhengig av antall timer terapi.

Personalia:
Kristin Haukebø er født og oppvokst i Molde. Hun avla sin embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Bergen i 2003. Høsten 2003 til januar 2008 var hun stipendiat ved Det psykologiske fakultet, med Gerd Kvale som hovedveileder og Håkan Sundberg som biveileder. Avhandlingen var et resultat av et samarbeid mellom Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, fMRI gruppen i Bergen og Odontologisk fakultet. Kristin jobber i dag ved Konsultasjons-og-Liaison enheten, Avdeling for Akuttpsykiatri, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.06.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: Mechanisms of change in exposure therapy
Sted: Auditorium 130, Christiegt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.06.2011, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiegt. 12, 1.etg

Kontaktpersoner:
Kristin Haukebø, tlf. 22 11 83 89,, epost: khauke@ous-hf.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side