Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye katalysatorer fra beregninger

Heyndrickx Wouter   

Wouter Heyndrickx disputerer torsdag 29. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Theory-Based Mechanistic Insight as Stepping Stone for Catalyst Development in Olefin Polymerization ”

Det moderne samfunnet er helt avhengig av polymerer, og det blir av og til, lettere spøkefullt, hevdet at uten polymerene ville menneskeheten fremdeles befinne seg i middelalderen. De mest utbredte polymerene er polyeten og polypropen som blir produsert fra monomerene (dvs. byggestenene) eten og propen i flere titalls millioner tonn årlig. Disse allestedsnærværende polymerene blir benyttet i utallige produkter vi omgir oss med i dagliglivet, som for eksempel matemballasje og plastikkposer. Men det finnes også avanserte spesialpolymerer som inngår i høyteknologiske anvendelser som skuddsikre vester, betongarmering og våtdrakter. Mens polyeten og polypropen kun består av grunnstoffene karbon og hydrogen, inneholder de fleste spesialpolymerene også andre grunnstoffer, som oksygen og nitrogen, som er med på å gi disse polymerene spesielle egenskaper. Monomerene som brukes til å lage slike polymerer med betegnes gjerne som polare.

Ved å bruke såkalte katalysatorer, stoffer som får kjemiske reaksjoner til å gå fortere og samtidig kreve mindre energi, kan en fremstille mange polymerer svært miljøvennlig. I sitt doktorarbeid har Heyndrickx benyttet beregningskjemiske metoder for å studere hvordan en lang rekke katalysatorer reagerer med både vanlige (ikke-polare) monomere og polare monomere. Beregningene har gitt verdifull innsikt i hvordan flere av de viktigste katalysatorene fungerer på molekylært nivå, og har også avdekket hvorfor katalysatorer som gir hurtige og energieffektive polymerisasjonsprosesser typisk også lett blir forgiftet av polare monomere som brukes i spesialpolymerer. Resultatene i avhandlingen kan dermed vise seg å bli nyttige i utviklingen av nye katalysatorer for fremstilling av slike spesialpolymerer.

Personalia:
Wouter Heyndrickx er født i 1984 i Brugge, Belgia, hvor han også vokste opp. Han tok sin MSc.-grad i kjemi ved Ghent University i Belgia. Masteravhandlingen hans handlet om teoretisk kjemi og ble utført i tett samarbeid med University of Girona i Catalonia, Spania. Han startet sitt arbeid med doktoravhandlingen ved Universitetet i Bergen i 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.09.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: "Density functionals accounting for London dispersion"
Sted: Rom 3069, Realfagbygget, Allégaten 4

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.09.2011, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Wouter Heyndrickx, tlf +32/498200948, epost: wouter.heyndrickx@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side