Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Høy dose cellegift og stråling ved spiserørskreft

Meysan Hurmuzlu   

Meysan Hurmuzlu disputerer torsdag 26. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Multimodal treatment of esophageal cancer. Outcome and toxicity of dose escalation of chemoradiotherapy”.

I Norge er det knapt 200 nye tilfeller av spiserørkreft hvert år. Prognosen er generelt alvorlig, selv uten spredning ved diagnose. Spiserørkreft er assosiert røyking, alkoholbruk og overvekt.

Effekten av høy dose cellegift og strålebehandling ble studert hos pasienter behandlet ved Haukeland Universitetssykehus for spiserørkreft uten fjernspredning. Overlevelse, bivirkninger av strålebehandling, operasjonskomplikasjoner og livskvalitet etter behandlingen ble undersøkt i 3 pasientgrupper. Den ene gruppen fikk høy dose cellegift-strålebehandling før operasjon, den andre fikk høy dose cellegift-strålebehandling uten operasjon, den tredje gruppen fikk ingen behandling før operasjon.

Hos pasienter som ble operert etter cellegift-strålebehandling var det ikke tegn til levende svulstvev hos 32 %. Det var færre lokale tilbakefall av svulsten i spiserøret, og det var heller ikke økt mengde komplikasjoner etter operasjon hos de som fikk cellegift-strålebehandling.

Pasienter som responderte på cellegift-strålebehandling hadde bedre overlevelse, men det var ikke signifikant økt overlevelse i hele gruppen som fikk cellegift-strålebehandling. Pasienter som fikk cellegift-strålebehandling hadde redusert livskvalitet etter behandling sammenlignet med de som ikke hadde cellegift-strålebehandling før operasjonen. Livskvaliteten etter operasjon uten cellegift-strålebehandling var omlag som i generell norsk populasjon. I følge avhandlingen bør man ikke bruke høy dose cellegift-strålebehandling utenfor kliniske studier for denne pasientgruppen. Fokus bør heller være å finne midler eller metoder som kan forutsi hvilke pasienter som ikke kommer til å respondere på cellegift-strålebehandling, slik at disse pasientene slipper å få unødvendig behandling.

Personalia:
Meysan Hurmuzlu er født i Irak. Hun har medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bagdad, 1985. Kom til Norge i 1992. Spesialist i onkologi i 2003. Hun er overlege ved Palliativt team, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Universitet i Bergen, hvor hun i perioden 2006-2010 var stipendiat med finansiering fra Helse Førde og Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.05.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Kreft i magesekk og i overgangen spiserør-magesekk: Utvikling og landevinninger siste 10 år"
Sted: Stort auditorium, 3. etg, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.05.2011, kl. 10.15, Stort auditorium, 3. etg, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65

Kontaktpersoner:
Meysan Hurmuzlu, epost: mhur@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side