Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mental hardførhet er viktig for helsen

Hystad Sigurd William   

Sigurd William Hystad disputerer onsdag 14. desember 2011 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Measuring Psychological Resiliency: Validation of an Adapted Norwegian Hardiness Scale"

Hvorfor reagerer noen mennesker på stressende situasjoner med resignasjon og utvikler helseplager, mens andre kan stå i slike omstendigheter tilsynelatende uanfektet? Et mulig svar på dette spørsmålet kan være individuelle forskjeller i den personlige egenskapen kjent som mental hardførhet. Mental hardførhet kjennetegnes av følelsen av å ha kontroll over viktige aspekter ved sitt eget liv, av et syn på nye opplevelser som spennende muligheter til selvutvikling og av evnen til å involvere seg i alle livets områder.

Begrepet har sin opprinnelse i USA og blir stadig mer aktuelt også i Norge, for eksempel når det gjelder seleksjon av personell til operative yrker som fordrer evnen til å tåle store påkjenninger. For å kunne forstå og forske på mental hardførhet også i Norge er det viktig at vi har pålitelige tester som måler egenskapen, og hovedformålet med avhandlingen var å teste ut et spørreskjema som er blitt oversatt til norsk, kalt DRS-15.

Avhandling baserer seg på tre studier. Den første studien viste at mental hardførhet utgjør en meningsfull personlighetsegenskap også i Norge og at DRS-15 egner seg til å måle egenskapen blant nordmenn. Den andre studien så nærmere på hvordan mental hardførhet kan fungere som en "støtdemper" eller beskyttende faktor i møte med krevende situasjoner. Resultatene fra denne studien viste at belastninger forbundet med universitetsstudier førte til færre helseplager blant mentalt hardføre studenter. Fokus for den tredje studien var sammenhengen mellom mental hardførhet og sykefravær blant ansatte i Forsvaret. Resultatene viste her at mental hardførhet var forbundet med lavere sannsynlighet for å være borte fra jobb på grunn av sykdom samt færre sykefraværsperioder.

Samlet sett gir avhandlingen støtte for mental hardførhet som et viktig mål på menneskers robusthet i møte med påkjenninger og daglige utfordringer. Ved hjelp av den norske versjonen av DRS-15 kan vi måle denne personlighetsegenskapen også i Norge.

Personalia:
Sigurd W. Hystad (f. 1976) er oppvokst på Laksevåg i Bergen. Han er cand.polit. med hovedfag i psykologi fra NTNU. I perioden 2007- 2011 var han stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitet i Bergen. I denne perioden var han medlem av forskningsgruppen for operativ psykologi, med professor Jarle Eid som hovedveileder og professor Bjørn Helge Johnsen og professor Jon Christian Laberg som medveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.12.2011, kl. 9.15. Oppgitt emne: "Challenges and implications of cross-cultural validation studies."
Sted: Christies gt. 12, 1.etg, auditorium 130.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2011, kl. 10.30, Christies gt. 12, 1.etg, auditorium 130.

Kontaktpersoner:
Sigurd W. Hystad, tlf. 55 58 32 89, epost: sigurd.hystad@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side