Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Studier av et komplekst sukkermolekyl

Tabasum Imran   

Tabasum Imran disputerer 11. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “The role of EXT-Like proteins in heparan sulphate biosynthesis”

Heparin er en sukkerkjede som forekommer naturlig i noen av immunforsvarets celler, og som lenge hatt stor medisinsk betydning på grunn av sin evne til å forhindre blodpropp. En "slektning" av heparin, heparansulfat, dannes av de fleste celler og finnes på celleoverflaten og i vevet rundt cellen. Heparansulfat kan binde seg til mange ulike proteiner og har dermed stor innflytelse på flere fysiologiske prosesser, blant annet fosterutvikling, fettomsetning og kroppens forsvar mot infeksjoner. Heparansulfat er også involvert i dannelse, vekst og spredning av kreftsvulster.

I sitt arbeid har Tabasum Imran studert produksjonen av heparansulfat. Heparansulfat-strukturen varierer mellom forskjellige celletyper, noe som er med på å definere funksjon til den enkelte cellen. Produksjon av heparansulfat er en kompleks prosess som involverer mange forskjellige enzymer. Aktiviteten til disse enzymene avgjør strukturen til heparansulfat. Tabasum Imran har i sitt avhandlingsarbeid studert rollen til tre proteiner i dannelsen av heparansulfat. Ved å manipulere celler til å øke eller minske produksjonen av disse proteiner ble veksten til heparansulfatkjedene endret. Det ble vist at disse tre proteinene spiller en rolle for reguleringen av sukkerkjedens tilvekst og i tillegg at et av disse proteinene har en har hemmende funksjon og stopper heparansulfatkjedenens tilvekst.

Funnene som presenteres gir ny innsikt i reguleringen av danningen av heparansulfat. Slike studier er viktige for å forstå hvordan den enkelte cellen regulerer strukturen og dermed også funksjonen til heparansulfat.

Personalia:
Tabasum Imran (f. 1973) er født og oppvokst i Pakistan. Han er utdannet lege (2000) og har praktisert tre år som lege i Lahore, Pakistan. Han tok sin mastergrad i biomedisin ved Linköpings Universitet i Sverige i 2003. Siden november 2006 har Imran vært ansatt som stipendiat i gruppen for Matrixbiologi ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen under veiledning av professor Marion Kusche-Gullberg.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.02.2011, kl. 10:30. Oppgitt emne: Proteoglycans in health and disease
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.02.2011, kl. 13:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Tabasum Imran, , epost: tabasum.imran@biomed.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side