Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Dyremodeller som et verktøy i kreftforskning

Hege Karine Jacobsen   

Hege Karine Jacobsen disputerer fredag 13. mai for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Xenograft animal models to study tumour biology”.

Kreft er et samlenavn på ca 200 ulike kreftsykdommer som alle arter seg forskjellig. Felles for kreftsykdommene er at de starter med ukontrollert celledeling. Kreftsykdommer har mange felles trekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre. For å finne nye og bedre behandlingsmetoder for pasientene må vi også vite mer om hva som skjer i de ulike krefttypene, og hvordan vi kan påvirke sykdomsforløpet.
I sitt doktorgradsarbeid har Hege Jacobsen sett nærmere på tre ulike dyremodeller, for tre ulike krefttyper – hjernekreft, tykktarmskreft og brystkreft. Målet med å bruke slike modeller har vært å etterligne sykdomsforløpet hos mennesker i størst mulig grad, men også å muliggjøre undersøkelser av hvordan de såkalte normale cellene i og rundt svulsten bidrar til den maligne prosessen.

Jacobsen har i sitt arbeid brukt kreftbiopsier fra pasienter ved Haukeland og Haraldsplass sykehus for å etablere relevante sykdomsmodeller, og vist at biopsimateriale er å foretrekke fremfor etablerte cellelinjer, fordi modellene da vil være relevante for den kliniske situasjonen hos pasientene vevet er hentet fra. I tillegg har Jacobsen benyttet dyr med selvlysende celler, og implantert kreftceller som ikke er det, for å kunne skille den voksende kreftcellepopulasjonen i svulstene fra de normale cellene rundt kreftsvulsten som rekrutteres og inkorporeres i svulstene. Dette vil være et viktig og nyttig verktøy i videre forskning på mekanismene bak sykdomsprogresjon, funn av potensielle terapeutiske mål og til slutt behandling av disse krefttypene.

Personalia:
Hege Karine Jacobsen er født i 1981 og er oppvokst på Gressvik utenfor Fredrikstad. Hun tok sin bachelorgrad i bioteknologi ved Murdoch University i Australia i 2004. Hun har også tatt mastergrad i human cellebiologi ved Gades institutt ved Universitetet i Bergen i 2006. I perioden 2008-2011 har Jacobsen vært stipendiat ved Institutt for biomedisin, under veiledning av Per Øyvind Enger. Stillingen har vært finansiert av FUGE.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.05.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Glioblastoma; novel findings concerning cell of origin, molecular subsets and sensitivity to targeted therapies
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.05.2011, kl. 12.15, Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Hege Jacobsen, tlf 901 18 193., epost: hege.jacobsen@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side