Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Disseksjon av stein ved bruk av bølger

Erling Hugo Jensen   

Erling Hugo Jensen disputerer mandag 24. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Methods for improved prediction of elastic, electrical and reservoir properties”

Gode tolkninger av geofysiske data danner grunnlaget for suksess både i leting etter hydrokarboner, og ved deponering av karbondioksid i bergartsreservoarer som befinner seg flere kilometer under jordas overflate. Primært ønsker en da å bestemme bergartens reservoaregenskaper, som for eksempel hvor stor porøsitet den har, hvilken type væske den inneholder og muligheten til å drenere denne ut. Siden reservoaret oftest er flere kilometer under jordskorpen, kan man ikke bare hakke løs en bit for å ta den nærmere i skue. Man er derfor nødt til å bestemme slike forhold ved bruk av ulike fjernmålingsmetoder som i prinsippet utnytter refleksjoner av ulike typer bølger (seismiske og elektromagnetiske). Ved å bestemme de elastiske og elektriske forholdene i bergarten kan dette igjen benyttes til å evaluere reservoaregenskapene.

I avhandlingen presenterer Jensen nye metoder for å bestemme elastiske og elektriske egenskaper til ulike reservoarbergarter og hvordan disse kan brukes til å oppnå bedre estimater av reservoarforhold fra geofysiske data. Beregningene baserer seg både på eksisterende metoder, samt en ny metode som utnytter vekselvirkninger mellom seismiske og elektromagnetiske data.

Personalia:
Erling Hugo Jensen ble født i Bodø 6. mai 1975. I 2000 fikk han sin Cand. scient i astrofysikk ved NTNU i Trondheim. Mellom 2001 og 2007 arbeidet han med IKT-baserte undervisningsmetoder innen geofysikk ved Universitetet i Bergen. Hans 4-årige doktorgradsutdannelse ved Institutt for Geovitenskap startet sommeren 2007, og den er finansiert av Norges Forskningsråd og Statoil.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.09.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: Tomography: Yeasterday, today, tomorrow
Sted: Realfagsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.10.2011, kl. 13.15, Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Erling Hugo Jensen, tlf 959 07121, epost: erling.jensen@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side