Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvorfor er effekten av cellegift dårlig ved hjernesvulster?

Tor-Christian Aase Johannessen   

Tor-Christian Aase Johannessen disputerer onsdag 07.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Molecular mechanisms of drug resistance in glioblastoma multiforme”.

Virkningen av cellegiftbehandling ved hjernesvulster er som regel dårlig, i motsetning til ved mange andre typer ondartete svulster. Glioblastoma multiforme er den hyppigst forekommende og mest ondartete form for hjernesvulst hos voksne. Til tross for behandling som omfatter kirurgi, stråling og cellegift, dør de fleste pasienter etter gjennomsnittlig 12-15 måneder. Denne dystre prognosen ligger til grunn for dette doktorgradsarbeidet, hvor målet har vært å prøve å finne molekylære mekanismer i svulstene som gjør at cellegiftbehandling har så dårlig effekt. Johannessen har studert problemer rundt følsomheten mot cellegift i denne typen svulster, og forsøkt å finne måter å redusere motstanden i svulstene på.

I sitt arbeid viser Johannessen at flere ulike molekylære mekanismer kan bidra til mangelfull effekt av cellegift i hjernesvulster. Svulster som vokser infiltrerende i dyremodeller og som uttrykker gener som vanligvis finnes i stamceller, viser økt motstandsdyktighet mot cellegift. Effekten av cellegiftbehandling kan imidlertid økes ved å hemme sentrale intracellulære signalveier i disse svulstene.

Økt nivå av proteiner som reparerer DNA-skade forårsaket av cellegift kan også spille en viktig rolle for den dårlige prognosen for denne typen svulster. Ved å begrense funksjonen til disse reparasjonsproteinene kan svulstenes motstandsdyktighet mot cellegift reduseres. I tillegg kan spesifikke småmolekylære hemmere stabilisere enkeltproteiner som medfører celledød, og på denne måten kan disse stoffene potensere effekten av cellegift i kreftcellene. Videre arbeid vil fokusere på målrettet terapi mot de identifiserte mekanismene.

Personalia:
Tor-Christian Aase Johannessen er født i Bergen i 1984, og avla medisinsk embetseksamen med Forskerlinjen ved UiB i 2009. Fra 2009 til 2011 var han stipendiat ved Institutt for biomedisin. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Translasjonell kreftforskningsgruppe ved Institutt for Biomedisin, med professor Rolf Bjerkvig som hovedveileder og dr. scient. Berit Bølge Tysnes som biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: “The status of anti-angiogenic treatment in cancer therapy - now and in the future”.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2011, kl. 12.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Tor-Christian Aase Johannessen, epost: Tor-Christian.Johannessen@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side