Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kreft i lymfatisk vev

Sam Kalungi   

Sam Kalungi disputerer torsdag 25.08. 2011 for PhD graden ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen:

"Burkitt Lymphoma in Uganda: A study of some biological and epidemiological aspects of endemic Burkitt lymphoma".

Burkitt lymfom er en relativ hyppig form for lymfekreft i enkelte områder i Afrika. I Uganda er dette en av de vanligste formene for kreft hos barn. Det er antatt at EBV- viruset, som forårsaker mononukleose (kyssesyken) er en viktig årsaksfaktor for utvikling av denne formen for kreft. Dette viruset påvises så og si i alle svulstene. I de senere år har en også funnet øket forekomst av Burkitt lymfom hos pasienter med human immunsviktvirus-infeksjon (HIV). I studien ble forekomsten av ulike lymfomtyper i Uganda undersøkt. Dominans av Burkitt lymfom ble påvist. De fleste pasientene var mellom 3 og 13 år, og vanligste lokalisasjon var i ansiktsregionen. Det ble ikke funnet overbevisende økning av Burkitt lymfom i forbindelse med HIV epidemien som har rammet Uganda de senere år.
Et overraskende funn var at enkelte lymfomtyper som f.eks follikulært lymfom, som er en av de vanligste lymfomtypene i vestlige land, ikke ble diagnostisert i Uganda.
En gruppe Burkitt lymfomer ble sammenlignet med tilsvarende gruppe reaktivt forstørrede lymfeknuter (RLH). Det viste seg at også i RLH ble det funnet høy forekomst av EBV og også HIV. Det ble funnet store likheter i forekomsten av en rekke proteiner som styrer og regulerer cellevekst og celledød. En signifikant forskjell ble imidlertid påvist for p53 proteinet. Mønsteret for disse proteinene viste seg å variere. Dette åpner for fremtidige studier for å undersøke om denne variasjonen er av betydning for overlevelse og behandling av pasienter med Burkitt lymfom.

Personalia:
Sam Kalungi (f.1974 i Uganda) er overlege i patologi, cand.med i 2000. Han ble spesialist i patologi i 2004 ved Makerere University College of Health Science, Kampala, Uganda, I tillegg til diagnostisk arbeid underviser han også studenter. Sam Kalungi har vært stipendiat ved Gades institutt, Seksjon for patologi med professor Leif Bostad som hovedveileder

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.08.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: An overview of viral and microbial causes of malignancies.
Sted: Rom B-302, Sentralblokken 3. etg, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.08.2011, kl. 10.30, Rom B-302, Sentralblokken 3. etg, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Sam Kalungi, tlf 55 58 45 10, epost: skalungi@gmail.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side