Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Visuell analyse av kompliserte klimadata

Johannes Kehrer   

Johannes Kehrer disputerer fredag 27. mai 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Interactive Visual Analysis of Multi-faceted Scientific Data".

I avhandlingen utforsker Kehrer nye metoder for å analysere kompliserte simuleringsdata ved å kombinere interaktive visuelle metoder med statistikk. Arbeidet er gjort i samarbeid med klimaforskere og ingeniører.

Vårt samfunn er konfrontert med en raskt voksende mengde data fra felt som naturvitenskap og ingeniørfag. Datasimuleringer brukes ofte for å undersøke dynamiske prosesser og kompliserte fenomener som klimaendringer. Slike simuleringer beregner store mengder data som ofte er tidsavhengige, gitt med romlig referanse og inneholder flere verdier i hvert målepunkt, som temperatur eller nedbørsmengde. Interaktiv visualisering spiller en viktig rolle for å utforske, analysere og presentere det som er interessant i slike flersidige data. Data blir også stadig mer kompliserte og dette skaper et økende behov for avansert visualiseringsteknologi.

I en stor del av avhandlingen undersøker Kehrer data fra moderne klimasimuleringer, hvor man gjentar den samme simuleringen flere ganger med forskjellige innstillinger. Slike simuleringer brukes blant annet for å finne ut hvordan en klimamodell reagerer på ulike modellparametre, men også for å finne potensielle feil og redusere usikkerheten i modellen. Kehrer presenterer metoder for å se hvordan ulike deler i en klimasimulering henger sammen. Atmosfære og hav utveksler for eksempel nedbør, termisk absorpsjon og fordampning. Kehrer presenterer også metoder som gjør at en klimaforsker raskt kan lage gode hypoteser i forhold til klimaendringer. Hypotesene kan deretter vurderes med klassisk statistikk.

I arbeidet har Kehrer hatt som mål å kombinere statistikk med visuell analyse for å forenkle analysen av flersidige simuleringsdata.

Personalia:
Johannes Kehrer er født i Østerrike i 1983. Han tok mastergrad i datagrafikk og bildebehandling (visual computing) på Technische Universität Wien, Østerrikke. Han begynte på ph.d.-graden i desember 2007. Graden er utført på Universitetet i Bergen i visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.05.2011, kl. 14.00. Oppgitt emne: "Computational analysis of data in meteorology and climatology”
Sted: ICT research School Seminar 2011, Solstrand Hotel

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2011, kl. 15.00, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgate 55, Stort auditorium 2144, andre etasje, Datablokken.

Kontaktpersoner:
Johannes Kehrer, epost: johannes.kehrer@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side