Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Digitale øyne i geologisk feltarbeid

Tobias Kurz   

Tobias Kurz disputerer fredag 28. januar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Integration of ground-based hyperspectral and lidar scanning in virtual outcrop geology”

Geologiske undersøkelser tar vanligvis utgangspunkt i datainnsamling som ofte inkluderer geometrisk måling av geologiske strukturer og bestemmelse av mineralsammensetning i bergarter. I petroleumsgeologi blir geologiske blotningsanaloger, det vil si eksponerte bergarter med reservoaregenskaper på jordoverflaten, studert for å forbedre forståelsen av reservoarets geologi.

Mineralfordelingen kan ha sterk innflytelse på reservoaregenskapene og er derfor av stor interesse, men er ofte vanskelig å kartlegge i blotninger uten tidkrevende kjemiske analyser.

I doktorgradsarbeidet har Kurz etablert en ny digital skanningsmetode for å samle geologisk informasjon fra vertikalt orienterte geologiske blotninger, som er beskrevet i avhandlingen. Skanningsmetoder effektiviserer datainnsamlingen, tillater datainnsamling fra utilgjengelige områder av blotninger og muliggjør statistiske analyser.

En ny lett og transportabel spektralskanner som kan bli benyttes i feltarbeid er blitt brukt for å analysere og kartlegge mineralsammensetning. Skanneren måler reflektert sollys i det infrarøde spekteret, med 240 svært smale (5 nm) spektralbånd. Skanneren produserer digitale bilder med en spektralkurve for hver bildepiksel. Mineralsammensetning og kjemisk sammensetning blir så bestemt ut fra disse spektralkurvene.

I tillegg er laserskanning blitt brukt til å samle inn høyoppløselige tredimensjonale avbildninger og produsere fotorealistiske 3D-modeller av blotningene. Nye metoder er blitt utviklet for å knytte de spektrale bildene til 3D-modellene. Den nyutviklede metoden har i forbindelse med doktorgradsarbeidet blitt anvendt i forskjellige typer bergarter, som karbonat og sandstein, hvor den har vist seg å fungere svært godt.

Personalia:
Tobias H. Kurz er født i 1973 og oppvokst i Berlin, Tyskland. Han er uteksaminert diplomkandidat i Geologi og Paleontologi fra Technische Universität Bergakademie Freiberg (Tyskland) i 2004. Han var ansatt som forskningsassistent fra 2004 til 2005 ved Institutt for Geologi ved Technische Universität Bergakademie Freiberg. I perioden 2006-2010 har han jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap og Centre for Integrated Petroleum Research (Uni CIPR), Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”The effects of dolomitization on the reservoir characteristics of carbonate deposits”
Sted: Aud. 5, 3 etg. Realfagsbygget, Allegt. 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.01.2011, kl. 10:15, Aud. 5, 3 etg. Realfagsbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Tobias Kurz, tlf 55 583 646,, epost: tobias.kurz@uni.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side