Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan forstå store datastrømmer

Ove Daae Lampe   

Ove Daae Lampe disputerer onsdag 30. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Interactive Visual Analysis of Process Data”.

Når man borer etter olje og gass, samler en inn store mengder data i en kontinuerlig strøm fra mange forskjellige måleinstrumenter. Daae Lampe viser at denne datastrømmen fort blir for stor for eksisterende teknologier. Daae Lampe presenterer forskjellige visualiseringsteknikker som lar brukeren utforske slike store strømmer. Gjennom en brukerstyrt uforskning (interaktiv analyse) av flere strømmer kan brukeren også forstå viktige sammenhenger mellom disse strømmene. Gjenom resultater, også presentert på Forsker grand prix i 2010, viser Daae Lampe hvordan enkle visualiseringsgrep kunne avverget oljekatastrofen med Deepwater Horizon i Mexicogulfen.

Daae Lampe presenterer også nye teknikker for visning av prosessdata fra skipstrafikk og flytrafikk. Med samarbeid fra kystverket viser Daae Lampe hvordan skipstrafikken rundt Stad trekker seg lengre fra kysten når vindstyrkene øker.

De presenterte teknikkene benytter seg i stor grad av “tetthets-plott” som i stedet for å vise direkte målinger, viser hvor mange ganger denne målingen har forekommet. Tetthetsplott har sett utstrakt bruk i kartdata, for eksempel for å vise hvor stor dekningen av en tjeneste er, eller hvor folk føler seg utrygge i Oslos gater. Daae Lampes teknikker utvider slike tetthetsplott også til å kunne tegne sammenhenger over tid. En slik sammenheng kan komme fra en punktvis måling hvor man antar at målingen representerer øyeblikksmålinger av en kontinuerlig prosess.

Personalia:
Ove Daae Lampe fullførte sin mastergrad i datateknikk ved høgskolen i Narvik i 2003. Har deretter jobbet som utvikler hos Helse Vest og som systemarkitekt på Vizrt. Ble ansatt som forsker på Christian Michelsen Resarch i 2005. Startet på doktorgradstudiet ved visualiseringsgruppen på informatikk ved Universitetet i Bergen i 2007. Daae Lampe er en av gründerene av Cupp Computing og vant oppfinnerprisen i Hordaland i 2010 med dette engasjementet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: Web-based visualization: Web technologies suitable for (interaction) visualization and related opportunities
Sted: Grupperom 2143, Høyteknologisenteret

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2011, kl. 15.00, Store auditorium, Høyteknologisenteret, informatikkblokken, Thormøhlensgate 55

Kontaktpersoner:
Ove Daae Lampe, tlf: 909 52 828, epost: odl@cmr.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side