Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hva styrer endringene i Den nordatlantiske strømmen?

Helene R. Langehaug   

Helene R. Langehaug disputerer fredag 9. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Circulation and transformation of Atlantic and Arctic water masses in climate models”

Golfstrømmen og dens forlengelse – Den nordatlantiske strømmen – bringer varme og salte vannmasser mot Norskehavet og Arktis. Dette bidrar til et mildere klima over Nord-Europa enn over andre landområder på tilsvarende breddegrader. Regionale klimaendringer er derfor nært knyttet til endringer i Den nordatlantiske strømmen.

Langehaug har beskrevet mekanismer som styrer slike endringer over tidsperioder opp til flere tiår. Arbeidet er basert på klimamodeller som inngår i vurderingsgrunnlaget til FNs klimapanel, og da i hovedsak Bergen Klimamodell utviklet ved Bjerknessenteret. Modellene blir også analysert mot tilgjengelige observasjoner. En modellsammenligning viser at det er forskjeller i hvordan Den nordatlantiske strømmen simuleres i ulike klimamodeller. Mekanismene beskrevet under er hovedsakelig basert på Bergen Klimamodell.

Den nordatlantiske strømmen avgir all sin varme til den kaldere atmosfæren her i nord. Vannmassene som returnerer sydover mot ekvator – både i overflaten og dypet – er derfor kalde. Variasjonene over tid i strømstyrken og nedkjølingen påvirkes av storstilte vindmønstre over Nord-Atlanteren. Det mest dominerende mønsteret er ”Den nordatlantiske oscillasjon”, som beskriver den varierende styrken på vestavindsbeltet. Dette påvirker nedkjølingen knyttet til Labradorhavet mellom Canada og Grønland. Når vestavindsbeltet er sterkt, vil nedkjølingen her være mer effektiv enn normalt. Dette styrker Den nordatlantiske strømmen.

En annen hovedkilde til kalde, dype vannmasser er havområdet mellom Grønland og Norge, De nordiske hav. Tilførselen av kalde vannmasser fra De nordiske hav til Nordatlanteren er begrenset av den undersjøiske ryggen mellom sydspissen av Grønland og Skottland. Den kalde strømmen over ryggen styrkes når nordlige vinder ifra Arktis er sterkere enn normalt. Dette medfører at også den nordgående strømmen av varme vannmasser over ryggen styrkes. Dermed transporteres det mer varme til De nordiske hav.

Personalia:
Helene R. Langehaug (1983) er fra Hemsedal og oppvokst hovedsakelig i Haugesund. Hun fullførte mastergraden i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen våren 2008 og har siden høsten 2008 vært ansatt som stipendiat ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Arbeidet har vært finansiert av Norges Forskningsråd gjennom prosjektet BIAC og deler av arbeidet er utført ved University of Washington, USA. Veiledere har vært Tor Eldevik, Peter B. Rhines, Odd Helge Otterå, og Helge Drange.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.10.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: Status and feasibility for interannual to decadal prediction of Atlantic-European climate
Sted: Nansenkino, Nansensenteret.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2011, kl. 10.15, Auditoriet, Nansensenteret.

Kontaktpersoner:
Helene R. Langehaug, epost: helene.langehaug@nersc.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side