Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Frigjør kraften i superdatamaskiner

Johannes Langguth   

Johannes Langguth disputerer mandag 27. juni 2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sequential and Parallel Matching Algorithms in Combinatorial Scientific Computing"

Simuleringer ved hjelp av kraftige datamaskiner har i dag blitt den tredje bærebjelken innen vitenskap, i tillegg til eksperimentering og teoretisk modellering. Mange av det 21. århundrets vitenskapelige utfordringer kan bare bli angrepet ved hjelp av slike simuleringer. Å forutsi klimaendringer er den mest prominente av dagens utfordringer der simulering brukes.

Fremgang gjennom slike simuleringer er imidlertid avhengig av tilgang på enorm datakraft. Det har derfor vokst frem en rekke store datasentre for å huse slike superdatamaskiner. Det som kjennetegner denne typen datamaskiner er at de er satt sammen av opp til flere tusen mindre regneenheter som sammen arbeider med å løse store kompliserte beregningsoppgaver.

Men for å utnytte denne regnekraften er man avhengig av spesialisert programvare. Langguth har utviklet nye algoritmer for ulike kombinatoriske problem som oppstår i slik simuleringsprogramvare. Selv om det for mange av disse problemene allerede finnes kjente algoritmiske løsninger med tilhørende programvare, er disse som oftest best tilpasset vanlige kontor-PC'er. Det har derfor vært viktig å få tilpasset disse algoritmene til superdatamaskiner.

Personalia:
Johannes Langguth er født 1979 i Duisburg og vokste opp i Bonn i Tyskland. Han har avlagt diplomoppgaver både i informatikk og i økonomi ved Universitet i Bonn i 2005, med spesialisering i algoritmer og spillteori. Fra 2008 til 2011 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2011, kl. 15.00. Oppgitt emne: "Auctions for keyword-based advertising: theory and practice"
Sted: Lille Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormølensgate 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.06.2011, kl. 12.15, Store Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormølensgate 55

Kontaktpersoner:
Johannes Langguth, (0049) 1775656517, epost: Johannes.Langguth@ii.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side