Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan finne energetiske fotoner fra kvark-gluon plasma?

Lijiao Liu   

Lijiao Liu disputerer onsdag 14. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”L0/L1 trigger generation by the ALICE PHOS detector ”

ALICE er et dedikert tungione-eksperiment ved CERNs Large Hadron Collider (LHC). Forholdene ved det tidlige univers, dvs. høyt trykk og temperatur, blir gjenskapt ved å kollidere blykjerner nær lysets hastighet. Kvarker er materiens byggesteiner, og kan ikke eksistere enkeltvis. Ved jordlige forhold danner tre kvarker protoner og nøytroner. Når blykjernene støter mot hverandre, øker trykket og temperaturen, slik at protonene og nøytronene begynner å overlappe, og enkeltpartiklene opphører å eksistere. Dette kalles kvark–gluon-plasma som blant annet sender ut elektromagnetisk stråling – fotoner, som kan detekteres. PHOS er en slik detektor.

PHOS er et elektromagnetisk kalorimeter for å måle energien til fotoner. Høyenergetiske fotoner går gjennom krystaller, hvor de blir omdannet til synlig lys, som igjen vil gi signal i en elektrisk krets. Signalet vil være proporsjonalt til energien av det opprinnelige fotonet. Detektoren består av flere tusen slike krystaller, og signalene kan leses ut flere tusen ganger i sekundet.

Partikkeldetektorer produserer mye mer data enn det som kan lagres og prosesseres. Imidlertid er utfallet av enkelte kollisjoner særlig interessante og avansert elektronikk kan velge ut disse fra gitte kriterier. Dette kalles å generere en trigger. Datamengdene er store, og tiden kort – typisk milliontedels sekunder. PHOS ønsker å velge ut meget energetiske fotoner. Ulike metoder for å identifisere interessante kollisjoner er utviklet og programmert til elektroniske kretser. Noen av metodene som ble utviklet er nå i aktiv bruk på CERN LHC.

Personalia:
Lijiao Liu er 28 år, og kommer fra Tianmen i Hubei-provinsen i Kina. Hun studerte elektronikk ved Huazhong universitetet, og fullførte mastergraden i 2007. I 2008 begynte hun på doktorgraden ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.11.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: «The use of NMR in cancer research»
Sted: Auditorium B, Allégaten 66

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2011, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Lijiao Liu, Telefon: 55582779, epost: Lijiao.Liu@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side