Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Pustebesvær grunnet obstruksjon i strupen under anstrengelse

Robert Christian Maat   

Robert Christiaan Maat disputerer torsdag 08.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Exercise-induced laryngeal obstruction. Diagnostic procedures and therapy”

Mange barn og unge som opplever pustevansker under anstrengelse blir behandlet med medikamenter mot astma, men noen ganger kan luftveishindringen finnes i strupen og ikke i lungene som ved astma. Under anstrengelse skal strupen være maksimalt åpen for ikke å hindre luftpassasjen til lungene. I noen tilfeller kan denne funksjonen svikte og luftpassasjen derfor reduseres. Dette utløser pustevansker og noen ganger kvelnings-fornemmelser.

Målsettingen med studien var å studere strupens funksjon hos pasienter med uavklart årsak til pustebesvær under anstrengelse. Man har i studien benyttet en nyutviklet metode som gjør det mulig å filmestrupen under pågående anstrengelse. En ny klassifisering og gradering av passasjehinder i strupen er utviklet på bakgrunn av funn i studien. De pasienter som opplevde svært alvorlige pustevansker under anstrengelse på grunn av en kraftig innsnevring i strupen over stemmebåndsnivå ble tilbudt operativ behandling. Pasientene ble fulgt opp med en spørreundersøkelse og en ny test omkring 4 år etter den første undersøkelsen. Erfaringene fra studien viser at man i noen tilfeller kan avslutte unødvendig bruk av astmamedisiner dersom det påvises passasjehinder i strupen. Informasjon og råd om pusteteknikker hjelper pasientene til å mestre symptomene i slike tilfeller. Plagene ser ikke ut til å til å forsvinne spontant når strupen øker i størrelse i løpet av ungdomsårene. Operativ behandling som øker diameteren til strupeinngangen har vist seg å være effektiv behandling for de mest alvorlige tilfellene. Effekten er langvarig.

Personalia:
Robert Christiaan Maat (1969) er født og vokst opp i Nederland. Han ble utdannet som lege ved Universitetet i Utrecht i 1997 og ble godkjent spesialist i Øre-nese-halssykdommer ved Haukeland Universitetssykehus i 2006. Siden 2004 har han deltatt i gruppen som arbeider med anstrengelsesutløst pustebesvær i et samarbeid mellom Ønh-avdelingen og Barneklininikken ved Haukeland Universitetssykehus. Maat arbeider nå som overlege på Ønh-avdelingen ved Röpcke-Zweers Hospitalet i Hardenberg, Nederland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.12.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: HPV infection in the larynx in benign and malignant disease
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2011, kl. 11.00, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Robert Maat, epost: rcmaat@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side