Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Miljøets påvirkning på kastrerende parasitter

Jon Hamner Magerøy   

Jon Hamner Magerøy disputerer tirsdag 20. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Environmental impact on host-parasite interactions: a study on the adaptive value of host castration and gigantism when hosts can regain reproduction.”

Mer enn halvparten av alle levende organismer er parasitter. Parasitter har stor innvirkning på de organismene de lever av, verter, og dermed kan parasitter ha en stor påvirkning på økosystemene i naturen. I tillegg kan parasitter skape lidelse og død blant både mennesker, planter og dyr. Det er derfor viktig å forstå hva som påvirker forholdet mellom parasitter og verter. En kjenner godt til direkte effekter av miljøet på organismer. Derimot er påvirkningen av miljøet på relasjonen mellom parasitter og verter mindre kjent, men trolig veldig viktig i mange økosystem. Derfor trengs det mer forskning innenfor dette fagfeltet.

Målet med arbeidet var å studere hvordan ressurstilgangen til verter påvirker forholdet mellom parasitter og verter. I tillegg var det et mål å studere hvordan endringer i ressurstilgang påvirker forståelsen av hvorfor infeksjon med enkelte parasitter fører til kastrasjon og gigantisk vekst i vertene deres.

Magerøy viser at vannlopper (Daphnia magna), som er små ferskvannskrepsdyr, infisert med en bakterie (Pasteuria ramosa) kan gjenvinne reproduksjonen når vannloppene lever under tilnærmet naturlige forhold. Dette har aldri blitt vist før og kunne potensielt føre til at verten kunne tjene på å utsette reproduksjonen for å bekjempe parasitten. Allikevel viser resultatene at det er parasitten som tjener på at verten blir midlertidig kastrert. Derimot stiller Magerøy spørsmål om det er parasitten eller verten som tjener på at verten vokser seg gigantisk.

I tillegg viser Magerøy at økte ressurser påvirker verten positivt, men har ingen eller liten positiv påvirkning på parasitten. Sammen med annen forskning på parasitt-vertsforhold viser dette at økte ressurser kan ha en positiv, nøytral eller negativ påvirkning på parasitter og/eller vertene deres, avhengig av ressurstypen.

Personalia:
Jon Hamner Magerøy er født i 1980 og oppvokst i Solund, Sogn og Fjordane, og i Åsane i Bergen, Hordaland. Han er utdannet som biolog med en bachelorgrad fra Concordia College, Moorhead, MN, USA og en mastergrad fra Universitetet i Bergen. Doktorgraden ved institutt for biologi, UiB, ble påbegynt høsten 2006.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.12.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Effects of kinship on competition in bacteria, animals and plants.
Sted: Biobyggene, Thormøhlens gate 53 A, Seminarrom K1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.12.2011, kl. 10.15, Høyteknologisenteret i Bergen (HIB), Thormøhlens gate 55, Store auditorium, 2. etasje.

Kontaktpersoner:
Jon Hamner Magerøy, tlf: 41041653, epost: jon.mageroy@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side