Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fysisk trening hos pasienter med rusavhengighet

Asgeir Mamen   

Asgeir Mamen disputerer 16. juni for ph.d.-graden ved det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Aspects of using physical training on patients with substance dependence and additional mental distress”

Fysisk trening i rehabiliteringen av rusmisbrukere har i noen grad vært benyttet i Norge og internasjonalt. Et problem har vært at når behandlingen er over, er det vanskelig for pasienten å fortsette med treningen. For å skape bedre treningsvaner ble en gruppe på 47 rusmisbrukere rekruttert til et etterbehandlingsprosjekt hvor fysisk trening var fokusert, og pasienten i tillegg fikk en egen treningskontakt som trente sammen med pasienten, motiverte til trening og skolerte pasienten til selv å kunne planlegge sin egen trening. Treningen ble individuelt tilpasset på grunnlag av målinger av oksygenopptak og laktatprofil.

Resultatene viste at rusmisbrukere er i stand til å trene mye og over lang tid med en slik oppfølging. Fysisk form bedret seg moderat, med ca. 5 %, mens den mentale helsen viste store forbedringer: Depresjon ned 33 %, angst ned 43 %, generelle psykiatriske problemer ned 65 %. Imidlertid ble det ingen endring i alkohol eller stoffavhengighet. De som hadde størst fremgang i fysisk form, hadde også størst bedring i mental helse.

Personalia:
Asgeir Mamen er fra Nesbru i Asker, født i 1955. Han ble idrettskandidat ved Norges Idrettshøgskole i 1985 og har vært ansatt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Avdeling for lærarutdanning og idrett siden 1998. Veiledere har vært professor Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen og professor Egil W. Martinsen, Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2011, kl. 16.15. Oppgitt emne: “Betydningen av fysisk aktivitet for hjernens funksjon, med fokus på behandling av mentale lidelser”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2011, kl. 10.15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg, Bergen.

Kontaktpersoner:
Asgeir Mamen, tlf 48 24 14 12, epost: asgeir.mamen@hisf.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side