Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Molekylære forandringer ved kreft i livmorslimhinnen

Monica Mannelqvist   

Monica Mannelqvist disputerer fredag 15. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Gene signatures and prognostic factors in endometrial cancer”.

Avhandlingen utgår fra Gades Institutt, Seksjon for Patologi, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, og er et samarbeid mellom patologer, molekylærbiologer, gynekologer og bioinformatikere i Bergen.

Kreft i livmorslimhinnen er som regel diagnostisert i et tidlig stadium og har relativt god prognose. Dette er en av de vanligste formene for underlivskreft i Norge, og de fleste pasienter behandles effektivt med kirurgi. Til tross for dette oppstår spredning i 15-20 prosent av tilfellene, og en del av disse pasientene er vanskelig å behandle.

Når en kreftsvulst sprer seg gjennomgår den flere forandringer. Et tidlig trinn er at kreftceller vokser inn i karstrukturer (vaskulær invasjon) for å kunne transporteres til sekundære organer. Svulster med vaskulær invasjon har en dårligere prognose enn de uten, noe som er vist for flere kreftformer. Formålet med denne studien var å undersøke biologiske mekanismer og biomarkører knyttet til slik karinvasjon av kreftceller og spredning av kreft i livmorslimhinnen.

Vaskulær invasjon og spredning kan skje via blodkar eller lymfekar, og disse ble studert separat. Studien viste at vaskulær invasjon via lymfekar var hyppigere enn via blodkar, men risikoen for tilbakefall og død av sykdommen var likevel størst for pasienter med tumorceller i blodkar.

Molekylære undersøkelser ved hjelp av mikromatriser og qPCR teknikk viste at vaskulær invasjon i disse svulstene var knyttet til økt aktivitet av bestemte gener som blant annet er involvert i dannelse av kar. Andre biomarkører og gener som kan identifisere de mest aggressive svulstene ble også studert. Økt forståelse av tumorbiologiske mekanismer og prognostiske faktorer vil kunne bidra til bedret diagnostikk og seleksjon av pasienter med behov for ny målrettet terapi.

Personalia:
Monica Mannelqvist (f. 1975), M.Scient. i molekylærbiologi fra Umeå Universitet (2003); har siden 2005 vært ansatt ved Gades institutt, Universitetet i Bergen. For ett av arbeidene i avhandlingen ble Mannelqvist tildelt Roger Cotton Histopathology Prize 2009 (internasjonal pris for beste forskningsartikkel). Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskingsråd, Helse Vest og Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.04.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Patologens rolle i fremtidig kreftdiagnostikk. Nye veier for behandling av gynekologisk kreft.”
Sted: Birkhaugsalen, 3. et., Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.04.2011, kl. 11:00, Birkhaugsalen, 3. et., Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Monica Mannelqvist, tlf: 55 97 32 84 / 55 97 31 73., epost: monica.mannelqvist@gades.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side