Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Seismogrammenes hemmeligheter

Tatiana Matveeva   

Tatiana Matveeva disputerer torsdag 24. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Seismic network operations and enhanced data processing and analysis”

Nøkkelen til vår forståelse av jordens oppbygging og de dynamiske prosessene som foregår i jordens indre er knyttet til registreringer av jordskjelv (seismogrammer). Jordskjelvene måles med instrumenter (seismografer) og Matveeva startet sitt ph.d.-arbeid med design og installasjon av digitale Cosasck Ranger II seismografer ved Karelian Scientific Center, Karelia, i nordvest Russland. Registreringene fra dette nettverket, de fleste av disse fra gruver og steinbrudd på Kola, har kandidaten brukt til seismologisk kartlegging av jordskorpen i området.

Som et ledd i et norsk-russisk forskningsamarbeid fortsatte Matveeva sine studier ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen (UiB) og Uni Research hvor fokus var på seismogramanalyser med bruk av avanserte matematiske verktøy. En av Matveevas oppgaver var knyttet til de såkalte Lg-bølgene. Disse bølgene utbres over store avstander i jordskorpen da de har lite energitap. Ulempen til disse bølgene er at de har kompleks form og er derfor lite brukt i forskning og analysearbeid. Matveeva var med på å utvikle en ny analysestrategi som nå gjør det mulig å bruke disse bølgene til å beregne episenter av jordskjelv. Videre har Matveeva jobbet med å forbedre metoder for bestemmelse av dybden av jordskjelv ved å studere ekkosignaler i seismogrammene. Kandidatens arbeider er presentert ved internasjonale konferanser og er publisert i europeiske og amerikanske tidsskrifter.

Personalia:
Tatiana Matveeva ble født i 1982 i Apatity i Murmansk-regionen, Russland. Hun fikk sin mastergrad i geofysikk fra Petrozavodsk State University, Karelia i 2004. Fra 2004 til 2008 var hun ansatt som forsker ved Karelian Scientific Center, Petrozavodsk. Fra 2009 til 2011 har hun gjennomført ph.d.-arbeidet ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Uni Research. Hun arbeider nå i et seismikkfirma i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.10.2011, kl. 12.15. Oppgitt emne: “Use of higher order Rayleigh wave modes for estimation of near surface layering”
Sted: Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.11.2011, kl. 10.15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Tatiana Matveeva, tlf 402 88 244, epost: Tatiana.Matveeva@student.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side